Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bruselský týden Pardubického kraje

11/10/07
smf

K delegaci Pardubického kraje v Bruselu se ve středu 10. října 2007 připojil i vicehejtman Roman Línek. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Bruselský týden Pardubického kraje
(10.10.2007)

K delegaci Pardubického kraje v Bruselu se ve středu 10. října 2007 připojil i vicehejtman Roman Línek. V rámci svého programu se v centru Evropské unie setká s řadou politiků a expertů a zúčastní se i zasedání Výboru regionů EU.
 
Výbor regionů EU
– účast na dvoudenním 71. plenárním zasedání Výboru regionů EU
– vystoupí na něm 3 evropští komisaři
– na programu jednání je 21 bodů – např. budoucnost regionálních letišť, transevropské sítě či problematika imigrace
 
rychlostní komunikace R 35
– ve středu 10. 10. bude vicehejtman společně s náměstkem hejtmana pro dopravu Ivo Tomanem jednat na Generálním ředitelství Evropské komise pro regionální politiku a s experty Evropské komise pro Operační program Doprava pro Českou republiku panem Ch. Gogosem a paní B. Zathereckou
– ve čtvrtek 11. 10. bude vicehejtman společně s náměstkem hejtmana pro dopravu Ivo Tomanem s experty na oblast dopravy na Stálém zastoupení České republiky v Bruselu panem E. Schneiderem a J. Veselým
– ve čtvrtek 11. 10. bude vicehejtman jednat na Generálním ředitelství Evropské komise pro životní prostředí s ředitelem ochrany přírodních zdrojů L. Míkou o problematice ptačí oblasti Komárov
podpis smlouvy s Evropskou investiční bankou
– ve čtvrtek 11. 10. podepíše vicehejtman úvěrovou smlouvu s Evropskou investiční bankou. Za tuto instituci smlouvu stvrdí viceprezidentka a nástupkyně Ivana Pilipa Marta Gajecka.
 
otevření Českého domu v Bruselu
– ve čtvrtek 11. 10. se vicehejtman společně s dalšími hosty zúčastní slavnostního otevření Českého domu, jehož součástí bude i otevření oficiálního Zastoupení Pardubického kraje při Evropské unii
Vicehejtman Roman Línek se také zúčastní řady pracovních seminářů a souvisejících společenských akcí v rámci Evropského týdne měst a regionů OPEN DAYS 2007 (Otevřené dny).