Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zoohygiena je víc než půl zdraví

24/09/07
smf

Po letošních zkušenostech s ptačí chřipkou si již chovatelé lépe uvědomují, že zákazy vstupu „nepovolaným osobám“ a důraz na kontrolu všeho, s čím se zvířata dostávají do styku, má smysl. Zdroj: www.svscr.cz
 

Zoohygiena je víc než půl zdraví
Tvrzení, že dodržování čistoty, neboli hygieny je podmínkou pro nešíření nejrůznějších nemocí je považováno za samozřejmé. Pokud jde ale o dodržování hygieny v chovech hospodářských, ale i zájmových zvířat, neboli zoohygieny už tak samozřejmé není.
To až vypukne nějaká nebezpečná životy zvířat ohrožující nákaza, uvědomí si mnozí, že na dodržování veterinárních předpisů a zásad zoohygieny něco je. Po letošních zkušenostech s ptačí chřipkou si již chovatelé lépe uvědomují, že zákazy vstupu „nepovolaným osobám“ a důraz na kontrolu všeho, s čím se zvířata dostávají do styku, má smysl.
Po problémech s listeriemi při výrobě potravin živočišného původu si sami výrobci zpřísnili vnitřní kontroly správné hygienické praxe a i používání tzv. hygienických smyček apod.
Státní veterinární správa ČR se na kontroly postupů správné hygienické praxe stále soustředí. A to jak u chovatelů, tak u výrobců. Za efekt této činnosti lze označit v současné době prakticky minimální problémy v chovech a sporadická zjištění, pokud jde o listerie. V poslední době byly zjištěny problémy pouze u dvou menších zpracovatelů měkkých uzenin, kdy bylo několik desítek kilogramů výrobků zlikvidováno a v provozech nařízena sanitace a desinfekce. Až po jejich provedení byla výroba opět povolena. (Šlo o před třemi týdny zlikvidovaných 10 kg tlačenky a 125 kg moravského uzeného). Za poslední tři týdny nebyl zjištěn žádný případ.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zdroj: SVS ČR, 21.09.2007