Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výstavy drůbeže se už mohou konat

10/09/07
smf

Státní veterinární správa ČR rozhodla, že od pátku 7. 9. od 00 hodin je již opět možné pořádat výstavy drůbeže a ostatních ptáků, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže na celém území republiky. Zdeoj: www.svscr
 

Výstavy drůbeže se už mohou konat
05.09.2007
Přestože i dosud mohly krajské veterinární správy povolovat výjimky, rozhodla Státní veterinární správa ČR, že od pátku 7. 9. od 00 hodin je již opět možné pořádat výstavy drůbeže a ostatních ptáků, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže na celém území republiky.

Nadále pak platí pro chovatele podnikatele povinnost hlásit své místně příslušné krajské veterinární správě poklesne-li v jejich chovu produkce vajec o více než 5 % po dobu delší než  2 dny, poklesne-li příjem potravy a vody v chovu drůbeže o více než 20 %, anebo když zaznamená úmrtnost drůbeže vyšší než 3 % týdně.

K tomuto rozhodnutí zmírnit mimořádná veterinární opatření z 28. 6. 2007, dospěla Státní veterinární správa ČR po zhodnocení současné nákazové situace. Nevyskytly se už delší dobu žádné případy ptačí chřipky v chovech, ani nebyli zjištěni žádní volně žijící ptáci, kteří by na tuto nákazu uhynuli.

Samozřejmě je třeba druhou větou dodat, že nelze vyloučit opětné objevení se ptačí chřipky na našem území. Stále jsou z Evropy hlášeny čas od času další případy. Proto je nutné, aby chovatelé opravdu věnovali pozornost svým chovům a dbali na to, aby veškerý personál dodržoval zásady hygieny, a aby účinně bránili kontaktu chované drůbeže z vnějším prostředím. To ostatně vyplývá z vyhlášky č. 8/2007, která v § 3 vyjmenovává povinnosti chovatelů – např. podávat krmení pod přístřešky, zabránit kontaktu s volně žijícími živočichy, či chovat odděleně vodní a hrabavou drůbež.

 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR