Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Schválené Žádosti o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova -mladý zemědělec

11/09/07
smf

Schválené Žádosti o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova, opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců. Zdroj: www.szif.cz