Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Regionálnímu operačnímu programu Severovýchod se otevřela cesta do Bruselu

21/09/07
smf

Na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v Praze se ve středu 19. září 2007 uskutečnilo oficiální jednání mezi Evropskou komisí a reprezentanty Regionu NUTS II Severovýchod (tj. Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj). Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Línek: Regionálnímu operačnímu programu jsme dnes otevřeli cestu do Bruselu
(19.9.2007)

Na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v Praze se ve středu 19. září 2007 uskutečnilo oficiální jednání mezi Evropskou komisí a reprezentanty Regionu NUTS II Severovýchod (tj. Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj). Cílem schůzky bylo projednání Regionálního operačního programu (ROP), podle kterého budou v letech 2007 – 2013 plynout do území těchto tří krajů evropské rozvojové peníze. Delegaci Evropské komise vedl G. Yanoussiss, protějškem mu byl vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek.
„Prostřednictvím ROPu by do území našich tří krajů mělo z Evropské unie přijít v přepočtu současného kurzu 18 mld. Kč. Ty budou ještě navýšeny o spolufinancování z rozpočtů státu a krajů, obcí či dalších žadatelů. Mám dobrý pocit z toho, že Evropská komise ústy svých představitelů označila náš ROP za dobře zpracovaný a že má šanci být Evropskou komisí schválen mezi prvními operačními programy v rámci krajů, ale i celé České republiky. Je to dobrá vizitka všem těm, kteří se na přípravě dokumentu v našich krajích podíleli a kteří se problematice Evropské unie věnují,“ řekl krátce po jednání vicehejtman Roman Línek a pokračoval: „V následujících dnech tento obsáhlý dokument dílčím způsobem upravíme podle připomínek Evropské komise, a to v oblasti hromadné dopravy, problematiky měst či přípravy PPP projektů. Nejpozději 15. října pak bude čistopis v anglické verzi odevzdán k závěrečnému posouzení do Bruselu. Evropská komise bude mít šest týdnů na to, aby ho definitivně potvrdila a my mohli na přelomu listopadu a prosince jako jedni z prvních v České republice vypsat výzvy na podávání konkrétních projektů v oblasti dopravy, rozvoje měst a obcí, cestovního ruchu či podpory podnikání.“
Evropská komise Regionální operační programy oficiálně projednávala i s dalšími kraji a regiony soudržnosti NUTS II. Jednání se zúčastnila i generální sekretářka pro vyjednávání strukturálních fondů za Českou republiku a nová velvyslankyně ČR při Evropské unii Milena Vicenová a také 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Milan Puček.