Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kolik stojí mastitida?

17/09/07
smf

Finanční dopady mastitidy ve stádech dojnic bývají často podceňovány. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Kolik stojí mastitida?

Finanční dopady mastitidy ve stádech dojnic bývají často podceňovány.
Výše finančních ztrát vyvolaných klinickou mastitidou závisí na úrovni mléčné užitkovosti, závažnosti onemocnění zvířat a okamžiku jeho výskytu. Nejvyšší náklady vznikají, pokud jsou mastitidou postiženy dojnice v první třetině laktace, což souvisí s nejvýraznějším propadem produkce mléka během 8denní terapeutické fáze (3 dny medikamentózní léčba a 5 dní ochranná lhůta). Po uplynutí této doby produkují dojnice méně mléka v porovnání se zdravými plemenicemi. Tento pokles může dosáhnout 5 a více procent v závislosti na době onemocnění. Proto je nezbytné věnovat dojnicím na začátku laktace obzvlášť velkou pozornost a pečlivě sledovat jejich zdravotní stav a fungování metabolismu. Metabolická onemocnění jak v klinické, tak i v subklinické formě (ketóza, acidóza, mléčná horečka) násobí riziko, že dojde k onemocnění mléčné žlázy.  
Finanční ztráty spojené s výskytem klinické mastitidy dosahují při užitkovosti dojnice 8 500 kg mléka okolo 450 EUR. Podstatnou část tvoří náklady na propad mléčné produkce (40 %) v průběhu terapie a následující pokles mléčné užitkovosti v porovnání se zdravými dojnicemi (35 %). Další náklady, které vyžaduje nutná terapie a různá vyšetření včetně odměn za nutné vícepráce tvoří „pouze“ asi 25 % z celkových nákladů. Posledně jmenované nákladové položky mají jen podružný význam. Důležitější je efektivní a dlouho působící úspěch terapie, který zaručí minimalizaci ztrát mléčné produkce a dojnice dokáže v dlouhodobém horizontu plně navrátit do produkčního procesu. K tomu je nutné, zejména v problémových chovech, využít všechny možnosti k redukci četnosti zánětů mléčné žlázy tak, aby bylo možné udržet finanční ztráty na co možná nejnižší úrovni.