Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění pro rok 2007

21/08/07
smf

Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění pro rok 2007 Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Zdroj: www.pglf.cz
 
 

Ministr zemědělství jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., svým Rozhodnutím schválil nové Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění pro rok 2007 Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

Zásady zemědělského pojištění

Podpora pojištění