Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyhodnocení 1. kola Programu rozvoje venkova

02/08/07
smf

V rámci prvního kola Programu rozvoje venkova (PRV) bylo přijato celkem 1 326 projektů. Zdroj: www.mze.cz
 

Praha 1. 8. 2007
 
Vyhodnocení 1. kola Programu rozvoje venkova
 
V rámci prvního kola Programu rozvoje venkova (PRV) bylo přijato celkem 1 326 projektů.  Na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) ukončili příjem žádostí 20. července u opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců a 27. července u zbývajících dvou opatření. Největší zájem byl o opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků, o záměr a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu. Pro tento záměr bylo zaevidováno 678 projektů. Nejvíce žádostí (341) bylo přijato na Regionálním odboru SZIF v Brně.
 
„V letošním roce bude v rámci projektových opatření PRV, vyhlášených v prvním kole příjmu žádostí, rozdělena zemědělcům celková částka téměř 2,3 miliardy Kč,“říká ministr zemědělství Petr Gandalovič. Ředitel SZIF Tomáš Révész shrnuje první kolo PRV:„Dá se říci, že počty přijatých žádostí splnily naše očekávání. Nyní vcházíme do další fáze administrace a tou jsou administrativní kontroly přijatých žádostí, příloh, projektů resp. podnikatelských plánů.“ Po ukončení administrativních kontrol jsou žadatelům rozesílána oznámení o provedené administrativní kontrole, resp. výzvy k doplnění neúplné dokumentace. Na to mají žadatelé dle pravidel 21 kalendářních dní. U projektů, kde tak stanovují Pravidla, je zároveň prováděno hodnocení finančního zdraví žadatele. Ihned jak budou žádosti kompletní, bude následovat hodnocení přijatelnosti projektů, bodování projektů, vytvoření seznamu doporučených/nedoporučených projektů k financování z PRV a následně schválení vybraných projektů. Ačkoliv je jedním z dodatečných kritérií i datum a čas přijetí žádosti, podstatná bude kvalita předložených projektů.
Vítězné projekty z opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců budou známy do poloviny září 2007. Úspěšné projekty ze zbývajících dvou opatření pak do poloviny listopadu 2007. U opatření I.3.2. bude žadateli poskytnuta záloha ve výši 500 tis. Kč.
Maximální výše dotace na jednoho příjemce v rámci opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců činí 40 000 € (cca 1,1 mil. Kč dle aktuálního kurzu) za období 2007 až 2013. U zbývajících dvou opatření činí dle okolností popsaných v pravidlech maximální výše dotace 60% způsobilých výdajů. Podpory u všech tří opatření hradí ze 75 % EU a z 25 % ČR.
 
Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV
 
Opatření/ podopatření/ záměr
RO SZIF
Celkem
PHA
ČB
ÚL
HK
BR
OL
OP
I.1.1.1.a
82
169
66
93
163
67
38
678
I.1.1.1.b
35
29
21
15
50
19
10
179
I.1.1.2.
0
0
0
0
0
0
0
0
I.3.2.
33
99
46
42
117
55
38
430
III.1.1.b
5
3
1
2
8
1
2
22
III.1.1.c
0
0
0
0
0
1
0
1
III.1.1.d
1
6
3
0
3
3
0
16
Celkem
156
306
137
152
341
146
88
1326
 
Vysvětlivky k tabulce:
 
I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu
b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu
 
I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství
 
I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců
 
III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy
b) výstavba a modernizace bioplynové stanice
c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla
a elektřiny
d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
 
 
 
Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru komunikace