Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ticho ve stáji je důležité

29/08/07
smf

Pokud mají zvířata plně realizovat svoji geneticky zakódovanou vysokou užitkovost je nutné, aby byl ve stáji klid a co největší ticho. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Ticho ve stáji je důležité
Pokud mají zvířata plně realizovat svoji geneticky zakódovanou vysokou užitkovost je nutné, aby byl ve stáji klid a co největší ticho.
V papučích do stáje? Při mnoha druzích prací se určité hlučnosti nedá zabránit. Senzibilizace zvířat ruchy z okolního prostředí může ulehčit zacházení jak s býky, tak i s kravami. Profesorka Colorade State University Dr. Temple Grandin informovala o nejnovějších poznatcích v této oblasti.  
Zacházení s hovězím dobytkem je smysluplnější, pokud se dokáže chovatel a obsluhující personál ve svých projevech ztišit. Hovězí dobytek je vybaven stejně jako mnoho jiných zvířat velmi jemným sluchem. Vnímají na rozdíl od člověka zvuky s podstatně vyšší frekvencí. Lidské ucho je nejcitlivější v oblasti mezi 1000 až 3000 Hz, citlivost na zvuk je u skotu a také u ovcí naproti tomu největší v rozmezí od 7000 do 8000 Hz.  
Pokud se skot setká s ostrým hvízdáním nebo s tlučením na kovové mříže při popohánění zvířat vyvolá to u něj stresovou situaci a výrazný neklid. Lidé si nejsou vědomi, že tyhle zvuky zvířatům jdou „až do morku kosti“. Pohvizdování ve stáji dojnic zvířata vnímají tak pronikavě a nepříjemně jako například lidé vnímají zvuk zubní vrtačky nebo startování letadel. Takové počínání je pochopitelné pouze v případě, když jsou zvířata neklidná a je třeba zajistit jejich konstruktivní spolupráci při přehánění. Obdobně to platí také pro dopad na manifestaci jejich potenciální užitkovosti. Zvířata, která se musejí neustále vyrovnávat s negativním působením nadměrného hluku nedosahují té úrovně užitkovosti, které by mohla. Náprava spočívá v nejprve v otestování hlasitosti, které je ve stáji běžně dosahováno. Dr. Grandinová doporučuje stále sledovat dění ve stáji, ne jednou ale kontinuálně. Toto téma je nutné důkladně probrat také se všemi spolupracovníky, kteří provádějí ve stáji nějakou specifickou činnost. V termínovém kalendáři by si měl chovatel vyčlenit pevné časy, kdy bude provádět „naslouchání ve stáji“. Také ječivé zvuky a pronikavé hvízdání zvířata silně zneklidňují jak dokládají výsledky četných výzkumů stejně jako např. bouchání kovových vrat. Všechny podobné zvuky je nutné výrazně omezit, nejlépe eliminovat.
Stejná pravidla platí také všechna zařízení k nahánění, zábrany a ploty ve venkovním areálu. Řinčení řetězů může být eliminováno, pokud např. nahradíme holé řetězy umělou hmotou potaženými. Dále je nutné dbát na syčení různých zařízení pracující na bázi stlačeného vzduchu. Zajisté i skot si může na zvuky tohoto druhu časem zvyknout. Přesto by mělo, pokud jde o novou investici, být výrazně zohledněno při budování dojírny, odklizu a shrnování hnoje omezení hlučnosti, protože jednotlivá zařízení se v tomto ohledu velmi liší. 
Klidnější zvířata je možné snadněji popohánět, ošetřovat a dojit. Jeden tip pro případy, kdy se zvířat již zmocnila panika: zvířatům je nutné poskytnout několik minut času, aby měla možnost se uklidnit. Výzkumy prokázaly, že se krevní oběh silně vzrušených zvířat úplně uklidní teprve až po uplynutí 20 minut. Zvířata, která pocházejí z chovných linií nebo jsou plemenné příslušnosti, kde je geneticky zakódová výrazná vzrušivost, potřebují k uklidnění čas výrazně delší v porovnání se zvířaty disponujícími klidným charakterem.
 
Vydáno : 29.8. 2007  ; Autor : Ing. Dana Nehasilová