Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nový formulář Deklarace chovu koní 2007

02/08/07
smf

AEO a LFA – deklarace chovu koní. Zdroj: www.szif.cz
 
 

Nový formulář Deklarace chovu koní 2007
Chová-li žadatel o dotaci na LFA nebo AEO (opatření Ekologické zemědělství a Ošetřování travních
porostů) ke dni 31.7. koně, doručí Fondu dle nařízení vlády 75/2007 a NV 79/2007 do 15. září kopii
registru společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem (Deklarace chovu koní ).

Nové formuláře Deklarace chovu koní jsou umístěny v sekci PRV/EAFRD – Osa II – 1.1. Platby za
přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných
oblastech (LFA) nebo 1.3. Agroenvironmentální opatření, případně v sekci Přímé platby/platby na plochu.

Iva Václavková
oddělení metodiky environmentálních podpor