Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nedostane dotaci, má o sto metrů čtverečních půdy méně

06/08/07
smf

Byrokratická anabáze kolem dotačného titulu Předčasné ukončení zeměděské činnosti pokračuje.Zdroj: www.asz.cz
 

Nedostane dotaci, má o sto metrů čtverečních půdy méně

byrokracie

Byrokratická anabáze kolem dotačného titulu Předčasné ukončení zeměděské činnosti pokračuje. Níže zveřejňujeme přepis stížnosti ministrovi zemědělství od našeho člena p. Jana Pavky z Veselí nad Moravou, který splnil všechny podmínky, převedl farmu a nakonec mu byl zamítnut nárok na dotaci z důvodu snížení výměry o celý jeden ar zemědělské půdy (na základě pozdější aktualizace). Jak nesmyslné, jak neuvěřitelné! Podobných případů se do kanceláře naší asociace dostalo v poslední době mnohem víc. ASZ proto tento týden adresovala dopis ministrovi zemědělství s upozorněním na praktickou nepřístupnost titulu dle vl. nař. 69/2005Sb. a vyzvala jej k maximální jednoduchosti připravovaných pravidel této podpory v rámci Programu rozvoje venkova. Kancelář ASZ ČR
 
Dne 31.7.2007
 
Vážený pane ministře,
 
předem mého dopisu Vás srdečně zdravím a přeji pevné zdraví. Jako soukromý zemědělec hospodařím od roku 1992. Po možnosti PUZČ jsem podal žádost 22.7.2005. Rozhodnutí o zařazení do programu bylo schváleno 26.9.2006. Od doby zařazení do programu do konce roku ta část mě byla uhrazena. V roce 2007 (4.1.) podal jsem na SZIF do Brna žádost o dotaci, což bylo v termínu. Z Brna mě došlo rozhodnutí, že má žádost pro rok 2007 se zamítá. Došlo to 27.4.2007. Důvod je takový, že nabyvatel, můj syn – Josef Pavka má 31 roků a já, jeho otec, mám 61 roků – obhospodařuje menší výměru, jak bylo uvedeno v půdních blocích, a to o 1 ar. Ale v LPIS mám uvedeno místo 30 ha, které splňují podmínku dotace, o 28 arů navíc. Včil nevím, lesti neumijá číst nebo majú tak krátkú paměť, že nevijá, že podmínka byla 30 ha. Že sa s tým vůbec zabývali, když mám ještě 27 arů k dobru. Aby to připepřili, tak napsali do protokolu, že je to neopravitelná chyba. Tak mě to rozrušilo, že jsem myslel, že z toho bude nějaká srdeční potíž. Tolik peněz už to stálo a kolik času to vzalo, člověk nad tím žasne, že mnozí inteligentní lidé vyžadují takové nesmyslné doklady – tabulky, které nikomu neposlůžijá a mosijá se vyplňovat. Už jsme byli mnohdy na pokraji sil. Dal by se o tom napsat pěkný románek.
 
Nevím, co jich k tomu přimělo, lesti neměli co dělat, byla provedena mimořádná aktualizace, ovšem bez našeho vědomí, kde byly scelovány dva půdní bloky v jeden a tím pádem došlo k porušení výměry dané v žádosti PUZČ. Ale i tak nedošlo k ponížení maximální výměry 30 ha, protože i tak mám o 27 arů navíc. Myslím si tak, že by to moje vina nebyla. Odvolání bylo taktéž podáno v termínu, 4.5.2007. Do Prahy jsem telefonoval 3krát a vždy mě bylo sděleno, že za 14 dnů se to bude řešit, ale pořád se nic neděje. Tak si myslím, že ti úředníci na tem ministerstvu za ty peníze co pobírají moc práce neodvedou.
 
Pane ministře, su v také nezáviděníhodné situaci, mám 6 dětí – 3 kluky a 3 děvčata a 14 vnuků, patnáctý vnuk dojde na svět v září tohoto roku. Tak si představte, když ke mně dojdú na návštěvu nebo já k něm, co jim mám dát, když su bez prostředků, je to trochu smutné. Důchod mě bude vyměřen až v lednu. Připadá mě to, že je to vedené záměrně, že to chtěli smést ze stolu. Tak se nezlobte, že jsem Vám to tak trochu naznačil. Jedná se o kód dílu 7302/6 – 2.30 ha. Po aktualizaci má 2.29 ha.
Jan Pavka, Veselí nad Moravou