Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Návrh Akčního plánu pro biomasu 2008 – 2010

15/08/07
smf

Ministerstvo Zemědělství ČR dokončilo návrh Akčního plánu pro biomasu 2008 – 2010 (AP). Zpracování národních akčních plánů vychází z výzvy Evropské komise a doporučení Evropského akčního plánu pro biomasu. zdroj: www.mze.cz
 

Praha 14. srpna 2007
  
Návrh Akčního plánu pro biomasu 2008 – 2010 je připraven
 Ministerstvo Zemědělství ČR dokončilo návrh Akčního plánu pro biomasu 2008 – 2010 (AP). Zpracování národních akčních plánů vychází z výzvy Evropské komise a doporučení Evropského akčního plánu pro biomasu.
Návrh byl zpracován již v předpokládané struktuře budoucího Akčního plánu pro Českou republiku tak, jak bude předložen k projednání Vládou ČR.
„Hlavním cílem Akčního plánu pro biomasu 2008 – 2010 je pomoci naplnit závazky ČR pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie k roku 2010, respektive 2020, vyplývající z přístupové dohody k EU, ze Státní energetické koncepce a z Dohody o budoucím směrování EU v oblasti energetiky,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Dalším důležitým cílem AP je podle ministra vyhodnotit stávající možnosti využívání biomasy a navrhnout způsoby a řešení pro optimalizaci procesů energetického i materiálového využívání biomasy. A to zejména s ohledem na strukturu národního hospodářství, aktuální vývoj v zemědělství, existenci tržních a podpůrných mechanismů i kvalitu životního prostředí. „Dokument také pomůže nastartovat investice do čistého způsobu získávání energie a zpřístupnění biomasy pro co nejširší cílovou skupinu,“ dodal Gandalovič.
 AP je zaměřen na oblasti venkova jako hlavního dodavatele energie z biomasy a s tím související rekvalifikaci zemědělců, vybavení pro výrobce biomasy, investice do zařízení na výrobu biopaliv a přechod dodavatelů elektřiny a tepla na biomasu.
Na průběh vypracování Akčního plánu dohlíží úzká pracovní skupina se zástupci Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Zároveň byla ustanovena širší pracovní skupina se zástupci ostatních zainteresovaných organizací.
V současné době je jeho konečná podoba vystavena k připomínkovému řízení pro širší odbornou veřejnost na webových stránkách MZe
resp. na stránkách zpracovatele CZ Biom – České sdružení pro biomasu (http://biom.cz/appb/verejna-diskuse.stm).
 
Ilona Chalupská
ředitelka Odboru komunikace MZe