Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nařízení vlády č. 219/2007 Sb – zranitelné oblasti

31/08/07
smf

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 219/2007 Sb. jímž se mění NV č.103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.