Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kontrola SVS peče o zvířata

29/08/07
smf

SVS letos zjistila závady v péči o zvířata v desetině kontrol . Autor: sek, zdroj: www.vetweb.cz

SVS letos zjistila závady v péči o zvířata v desetině kontrol

Nejvíce kontrol, přes 4800, se týkalo hospodářských zvířat.

Nevyhovující péči či nedostatky v zajištění pohody zvířat zjistila Státní veterinární správa za letošní pololetí zhruba v desetině ze 7115 provedených kontrol. Ty se týkaly celkem asi 27 milionů zvířat, vyplývá z údajů SVS. Chovatelům, u nichž byly nedostatky a pochybení zjištěny, uložili veterinární lékaři nápravná opatření, popřípadě s nimi bylo zahájeno správní řízení. V šesti desítkách případů byla uložena pokuta. V několika případech pak byl podán podnět k vyšetřování v trestním řízení.
Nejvíce kontrol, přes 4800, se týkalo hospodářských zvířat. SVS se zaměřuje převážně na velká hospodářství, jatky, hromadnou přepravu zvířat, výstavy a podobné akce, protože je tam největší počet zvířat. Prohřešky, zjištěné zhruba v 7,5 procentech případů, se týkaly například nedostatečného krmení nebo špatného ustájení. Někteří chovatelé prasat např. nedodržovali požadavek na napájení, velikost kotců nebo požadavek, aby zvířata měla v kotci předměty pro zábavu.
Celkově se ale péče o pohodu zvířat v hospodářských chovech spíš lepší, což konstatovala i červnová kontrolní mise inspektorů EU.
Téměř 2000 kontrol pohody zvířat bylo zaměřeno na zvířata chovaná zájmově, kde bylo procento závad vyšší než u hospodářských zvířat; nedostatky celkově proti velkochovům postihují menší počet zvířat. V zájmovém chovu může jít například o jednoho týraného psa. Když velkochovatel nenapájí nosnice, dotkne se to najednou třeba 10.000 zvířat.
Prověřováno je veterinárním dozorem i zacházení s pokusnými živočichy. Těch se týkala za pololetí stovka kontrol a nápravné opatření bylo uloženo v jednom případě. Předmětem zájmu veterinárních lékařů jsou i podmínky, v nichž žijí například zvířata v zoologických zahradách a cirkusech.
Pokud jde o postihy, fyzické osoby mohou za špatnou péči o zvířata dostat pokutu v řádů tisíců korun, právnické až v řádu statisíců. V krajním případě může být zvíře chovateli odebráno či nařízen zákaz činnosti se zvířaty. Týrání zvířete ale může být postiženo i vězením.

Autor: sek , zdroj: www.vetweb.cz