Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Když marodi nemarodí

16/08/07
smf

Kontroly dodržování léčebného režimu se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu. Zdroj: ČSSZ

Když marodi nemarodí  
Kontroly dodržování léčebného režimu se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu.

Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce, či posudkový lékař ČSSZ. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec pobírající nemocenské současně vykonává jinou činnost.
Celkem 148 415 kontrol dodržování léčebného režimu v pracovní neschopnosti provedli zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v letošním prvním pololetí. Nejvíc jich bylo v Praze – 18 899, v Moravskoslezském kraji – 18 372. Na základě kontrol vydala všechna pracoviště ČSSZ celkem 3 336 postihů za porušení. V praxi to znamená, že 2,25 % kontrolovaným bylo sníženo nebo odebráno nemocenské. Podobná situace byla v prvním pololetí 2006. Tehdy zaměstnanci ČSSZ uskutečnili 131 700 kontrol, na jejichž základě vydali 2 796 postihů.
Kromě snížení či odebrání nemocenského může ČSSZ ukončit pracovní neschopnost (PN). A to v případě, že z lékařského hlediska není důvod pro její další trvání. V prvním pololetí 2007 tak pracovníci ČSSZ ukončili celkem 1 716 pracovních neschopností.
Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu, uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři, či například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou. Pověření pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ se prokazují oprávněním ke kontrole, práce neschopní občané jsou povinni jim předložit doklad o pracovní neschopnosti, do kterého pracovník dozoru zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis.
Pokud pracovník, který kontroluje dodržování léčebného režimu, nezastihne práceneschopného v místě pobytu uvedeném na „Potvrzení pracovní neschopnosti", nechá na místě oznámení o provedené kontrole. To mimo jiné obsahuje poučení o povinnosti navštívit nejpozději následující den ošetřujícího lékaře. U ošetřujícího lékaře si přitom kontrolor ověřuje léčebný režim práceneschopného.
14.8.2007, Zdroj: ČSSZ