Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuální informace Potravinářské komory ČR (PK ČR)

06/08/07

Aktuální informace Potravinářské komory ČR (PK ČR)

Tiskové informace:

Nový člen Výkonné rady PK ČR – Ing. Zdeněk Kubiska
– PK je pro revizi směrnice i české legislativy  o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC)

– Potravináři protestují proti úvahám Evropské komise zrušit pro potravinářské mikropodniky v EU systém kritických bodů
– Miroslav Ouzký: Nové nutriční značení potravin vítám
– Europoslanec Miroslav Ouzký nesouhlasí se zavedením záloh na plastové lahve a plechovky
Skládkování odpadů zatěžuje příští generace