Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

1,9 mld. Kč na zalesňování zemědělské půdy

31/08/07
smf

Vláda ČR schválila nařízení, na základě něhož by mělo jít v letech 2007–2013 na dotace na zalesňování zemědělské půdy zhruba 1,9 miliardy korun. Zdroj: www.mze.cz
 

1,9 mld. Kč na zalesňování zemědělské půdy

    Vláda ČR  schválila nařízení, na základě něhož by mělo jít v letech 2007–2013 na dotace na zalesňování zemědělské půdy zhruba 1,9 miliardy korun.
Stromy by s touto podporou měly být podle předpokladů vysázeny na ploše zhruba 12 600 hektarů pozemků méně vhodných pro zemědělskou výrobu. Dotace bude financovat z 80 % EU a z 20 % Česká republika. Podpora je součástí Programu rozvoje venkova.  
   V předcházejícím období let 2004 až 2006 bylo s pomocí dotací z Horizontálního plánu rozvoje venkova , který rovněž sloužil k čerpání peněz z EU, zalesněno přes 2000 hektarů zemědělské půdy. Pro období 2007 až 2013 se počítá s podporou zalesňování v objemu téměř 2000 hektarů za rok.
   Opatření má zabránit tomu, aby zemědělská půda zůstala bez využití, protože podle MZe je pro ekologickou rovnováhu krajiny je vhodnější plochu, kterou farmáři neobdělávají, nebo je obtížné ji obdělávat, zalesnit, než nechat ji ladem.
    V rámci podpor zalesňování zemědělské půdy  budou poskytovány tři druhy dotací: na založení lesního porostu, na péči o tento porost po dobu pěti let a dále náhrada za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku po dobu 15 let.
    V České republice je registrováno 3,5 milionu hektarů zemědělské půdy, z toho je 2,5 milionu hektarů orné půdy, tedy cca 70 %.
 Zdroj: www.MZe.cz