Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Upřesnění dotačního programu

03/07/07
smf

Upřesnění dotačního programu 3.e.) Podpora používání certifikované sadby brambor . Zdroj: www.mze.cz
 

3.e.) Podpora používání certifikované sadby brambor

Upřesnění dotačního programu

Vážení žadatelé o dotaci,
předkládáme Vám upřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2007 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., ve znění schváleném ministrem zemědělství dne 13. června 2007.
Upřesnění Zásad je provedeno na základě bodu 8. písm. g) části A Zásad, který umožňuje v odůvodněných případech provést zpřesnění Zásad v průběhu roku.

Ministerstvo zemědělství přistoupilo k upřesnění Zásad z důvodu nutnosti úpravy státní podpory (dotačního programu 3.e.) administrované v rámci Zásad, kterou by nebylo možno bez odpovídajících změn v roce 2007 dále žadatelům poskytovat.

Úpravu státní podpory bylo nezbytné provést v návaznosti na ukončení tříleté „ochranné“ lhůty (tj. 30. dubna 2007) vyplývající z ustanovení Přístupové smlouvy a z toho plynoucí povinnosti České republiky přizpůsobit existující podpory (dotační programy) příslušným pravidlům Evropské komise.
Podpora používání certifikované sadby brambor (dotační program 3.e.), kromě níže uvedených změn, má posunut termín ukončení přijímání žádosti z původního termínu 31.5.2007 na 31.7.2007.
V souvislosti s negativní reakcí Evropské komise ohledně slučitelnosti státní podpory (dotačního programu 3.e.) se společným trhem, Ministerstvo zemědělství upravilo podporu následným způsobem, přičemž v podstatě žadatel o dotaci může v žádosti uplatnit všechny odrůdy brambor mimo odrůd, které jsou určeny k výrobě škrobu a jsou uvedeny v seznamu.
Z důvodu jednodušší orientace v úplném znění upřesněného dotačního programu, byly změny vyznačeny podtržením,
Případné dotazy adresujte prosím na místně příslušné zemědělské agentury a pozemkové úřady či pracovníky MZe v Praze (Ing. Potměšilová – tel. 221812463, případně Ing. P. Jiroušek 221813028).
Děkujeme za pochopení. Zdroj: www.mze.cz