Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kontrola pohody zvírat – statistika z roku 2006

19/07/07
smf

Tisková zpráva Státní veterinární správy ze dne 17. 7. 2007. Zdroj: www.svscr.cz
 

Kontrola pohody zvírat – statistika z roku 2006

Tisková zpráva Státní veterinární správy ze dne 17. 7. 2007
  
Pohoda zvírat je prioritou Státní veterinární správy CR
Práve díky dusledným kontrolám orgánu státního veterinárního dozoru nejsme v poslední dobe svedky „kriklavých“ prípadu týrání zvírat. Samozrejme nelze vyloucit taková neštestí jako nedávný prevržený kamion s prasaty mírícími na jatka, které bylo zpusobeno nikoli nedodržováním veterinární legislativy. Zrejme bude nutné pri školení prepravcu klást ješte vetší duraz na bezpecný zpusob jízdy.
 
Pri pohledu na situaci v lonském roce, bylo provedeno speciálne na pohodu zvírat neboli welfare 15 584 kontrol, pri nichž byla v 777 prípadech uložena nápravná opatrení. Proti predchozímu roku 2005 došlo ke snížení uložených správních rízení, které s „prestupníky“ vedly obce. Proti 352 rízení v roce 2005 jich bylo zahájeno v roce 2006 celkem 258. Vlastní správní rízení zahájily veterinární orány v 52 prípadech a mimo to uložili 83 pokut.
 
Podle údaju ministerstva spravedlnosti bylo v uplynulém roce 2006 stíháno 16 osob, a 11 osob bylo obžalováno.
 
Pro predstavu lze rozlišit pocty cílených kontrol podle skupin zvírat. Hospodárských zvírat se týkalo 11 087 kontrol a nápravných opatrení uloženo 466. Dále mimo to bylo uskutecneno 1 158 komplexních kontrol welfare na jatkách, nápravných opatrení uloženo 99. V zájmových chovech bylo 3 896 kontrol a nápravných opatrení uloženo celkem 318. Pri dozoru nad cinností s volne žijícími zvíraty bylo uskutecneno 448 kontrol a nápravných opatrení uloženo 9. Sem patrily napríklad i kontroly v cirkusech a v zoologických zahradách.
 
V chovech laboratorních zvírat bylo 144 kontrol a nápravná opatrení byla uložena ve dvou prípadech. Jelikož toto je téma casto a rádo medializované, uvádíme, že v lonském roce bylo k pokusum použito 391 779 zvírat ( mimo jiné zejména pres 80 000 myší, zhruba 40 000 potkanu, 70 000 ryb, 4 0000 morcat, 6 000 králíku, 51 primátu pro lékarské úcely, a bylo kroužkováno zhruba 150 000 volne žijících ptáku, ano i tato cinnost patrí mezi pokusy).
 
Velkou pozornost orgány státního veterinárního dozoru venují dodržování podmínek welfare pri preprave zvírat. V lonském roce tak zkontrolovaly 249 994 dopravních prostredku. Tyto kontroly se týkaly témer 6 milionu zvírat. V 51 prípadech byla uložena nápravná opatrení, poprípade zahájena správní rízení. Z údaju o kontrolách vyplývá, že bylo provedeno zhruba 50 kontrol prepravcu spolecne s Policií CR.
 
Státní veterinární správa CR klade velký duraz na prevenci, proto také prosadila do legislativy povinnost pro dopravce, aby byli jednak registrováni a jednak meli schválené dopravní prostredky. V lonském roce tak bylo proškoleno témer 2 500 prepravcu, tj. ridicu a pruvodcu zvírat, kterí pro tuto cinnost získali osvedcení.
Josef Duben, tisk. mluvcí SVS CR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS CR: www.svscr.cz.