Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace Celní správy ČR pro osoby pěstující mák setý nebo konopí

01/07/07
smf

Ohlašovací povinnost osoby pěstující mák setý nebo konopí na ploše větší, než 100 metrů čtverečných ukládá § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů . Zdroj: Celní správa ČR

Příloha : způsob  vyplňování příloh č.1-6

Příloha : priloha_c.1_-_mak_do_31.5..doc [doc ; 50688 bytů]
Příloha : priloha_c._3_-_mak_behem_vegetace.doc [doc ; 46080 bytů]
Příloha : priloha_c._5_-_mak_do_konce_prosince.doc [doc ; 49664 bytů]
Příloha : priloha_c._2_-_konopi_do_31.5..doc [doc ; 44032 bytů]
Příloha : priloha_c.4_-_konopi_behem_vegetace.doc [doc ; 45568 bytů]
Příloha : priloha_c._6_-_konopi_do_konce_prosince.doc [doc ; 49152 bytů]