Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace AK ČR

03/07/07
smf

Souhrn informací s Agrárního poradensko informačního centra AK ČR za období 25.6.-2.7.2007. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Informace číslo 26   (25.06.2007 – 02.07.2007)


1. Zprávy
1. ČR nemá oficiální informaci o zákazu dovozu drůbeže do Ruska
Státní veterinární správa ČR nemá žádnou oficiální informaci o tom, že Ruská federace pozastavila dovoz živé drůbeže a výrobků z drůbežího masa z České republiky.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt103|mo2855

2. V chovu družstva Zálší se opět vyskytla ptačí chřipka
V chovu ZOD Zálší na Orlickoústecku byl potvrzen další pozitivní nález na aviární influenzu subtypu H5. Dnes ráno to oznámila Národní referenční laboratoř v Praze. Ptačí chřipka byla zjištěna na hospodářství Nořín, které se nachází asi čtyři kilometry od prvního ohniska a leží v pásmu dozoru. V chovu je asi 28 tisíc brojlerů.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt103|mo2854

3. Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků
Přestože byla zákonem 42/1992 Sb., (transformační zákon) nařízena povinnost zemědělských družstev majetkově se v rámci transformace vyrovnat s celou řadou takzvaných oprávněných osob, do současné doby se tak ve většině případů nestalo.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2859

4. Tenebro může převzít STOCK Plzeň
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil spojení soutěžitelů Tenebro s.r.o. a STOCK Plzeň a.s. Informoval o tom odbor vnějších vztahů ÚOHS s tím, že rozhodnutí není doposud pravomocné.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2865

5. Česká republika bude moci bránit dovozům odpadů ze zahraničí
Po dlouhém a obtížném jednání se českým zástupcům vedeným Martinem Bursíkem podařilo na jednání Rady ministrů životního prostředí v Lucemburku prosadit změnu návrhu evropské směrnice o odpadech. Rada schválila text, který umožňuje členským zemím zakázat dovoz odpadů, pokud je v rozporu s národním plánem odpadového hospodářství.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt15|mo2866

6. K politice řetězce Tesco
Tesco Stores ČR a. s. Vršovická 1527/68B, 100 00 Praha 10 V Praze dne 26.5.2007 Vážený pane prezidente, rád bych navázal na naše březnové setkáni u kulatého stolu na Ministerstvu zemědělství za účasti ministra Petra Gandaloviče a na dubnovou schůzku v sídle Svazu obchodu a cestovního ruchu,
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2879

7. Rumunsko chce s námi obchodovat
Třídenní podnikatelské mise, pořádané ve dnech od 19.do 21.června ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem do Bulharska a Rumunska se spolu s potravináři zúčastnili i podnikatelé ze zemědělství. Tuto skupinu vedl Jan Veleba, prezident AKČR. „Cítíme ze strany starých členských zemí EU určitou diskriminaci na společném evropském trhu.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt149|mo2884

8. Agrární komory V-4 řeší podobné problémy
Zástupci 4 agrárních komor z ČR, Polska, Slovenska a Maďarska se setkali ve dnech od 19. a 20. června 2007 v maďarském Szentes.Tentokrát to již bylo 29. setkání vrcholných představitelů agrárních komor zemí V-4, jehož se poprvé jako stálý pozorovatel účastnili zástupci ukrajinské agrární komory.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2885

9. Protesty zemědělců před Interspary
Před řadou obchodních řetězců společnosti Interspar proběhly dne 29.6. zhruba v časovém rozmezí od 10 do 12 hodin dopoledne protestní akce zemědělců. Jak informovali spotřebitele, jde jim o srovnatelné podmínkyse starými zeměmi EU, nechtějí připustit vytlačování českých zemědělských produktů a potravin ze sítě supermarketů.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2889


2. Aktuality
1. Seminář Aktuální otázky k EAFRD, první kolo výzvy    http://www.apic-ak.cz/?path=m8|mp1

2. KLASA noviny 6/07    http://www.apic-ak.cz/?path=m8|mp1


3. Komodity
1. Šetření průměrných cen vybraných výrobků – 25. týden   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt225|mo2844

2. Zpráva o trhu BRAMBOR   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt207|mo2857

3. Zpráva o trhu OVOCE   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt227|mo2858

4. Zpráva o trhu ZELENINY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt227|mo2869

5. Řídící výbor pro obiloviny, olejniny a proteinové plodiny   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2870

6. Přehled o zásobách a pohybu cukru u držitelů kvót v měsíci květnu 2007   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt217|mo2871

7. Přehled o zásobách a pohybu cukru u držitelů kvót od začátku hospodářského roku 2006/2007   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt217|mo2872

8. Mléčné výrobky v rámci programu „Podpora spotřeby školního mléka“ v roku 2006/2007   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2873

9. Vybrané druhy tuzemského OVOCE A ZELENINY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt227|mo2874

10. Velkoobchodní ceny žlutých banánů   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt235|mo2877

11. Cenové hlášení – Mlékarenské výrobky   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2880

12. Cenové hlášení – JUT PRASAT a SELAT   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2881

13. Cenové hlášení – JUT SKOTU   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2882

14. Agrární stručné informace   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt219|mo2883

15. Zpráva o trhu HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2886

16. Týdenní prodejní ceny – drůbež   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2887


4. Poradenství
1. Aktuální otázky k EAFRD, první kolo výzvy
Agrární komora ČR a Ministerstvo zemědělství ČR Vás zvou na seminář Aktuální otázky k EAFRD, první kolo výzvy
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt75|mo2847

2. Zájem o probiotika roste
V souvislosti se zákazem antibiotických stimulátorů růstu hledají odborníci jejich alternativy. Největší pozornost vzbuzují dvě skupiny a sice probiotika a funkční sacharidy.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2849

3. Pro připomínky ke Strategii udržitelného rozvoje ČR zbývají poslední dva dny
Aktualizace klíčového strategického dokumentu – Strategie udržitelného rozvoje České republiky, ze kterého by měly vycházet další resortní politiky a koncepce v následujících letech má být ukončena do konce letošního roku. Do konce jejího veřejného připomínkování, které bylo otevřeno v polovině května i pro veřejnost, zbývají poslední dva dny.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt3|mo2853

4. Nutriční hodnota zbytků po výrobě biopaliva z řepky
Ve světě je zřejmá tendence využívat obnovitelné zdroje energie a v souvislosti s tím roste poptávka po obilovinách a olejninách používaných buď k extrakci nafty, nebo k přeměně sacharidů přímo na tepelnou energii nebo k výrobě etanolu, butanolu a dalších produktů, které mohu být použity k náhradě fosilních paliv jako biopaliva.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2860

5. Chlor – prostředek k redukci patogenů
Chlor ve formě chlornanu sodného, chlornanu vápenatého nebo jako plyn je nejběžnější prostředek pro desinfekci jatečných těl a vybavení zpracovatelských podniků v USA.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2862

6. Význam skopového masa v lidské výživě
Ve Slovenské republice je ve všech chovech (kromě dojných stád), maso hlavní užitkovou vlastností ovcí, která rozhoduje o ekonomice chovu. Maso se vyznačuje zejména specifickou vůní a chutí, lehkou stravitelností, vysokým obsahem esenciálních aminokyselin a příznivým složením nenasycených masných kyselin.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2863

7. Vše o rozvoji venkova
Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) otevřel pro veřejnost nový internetový portál www.infovenkov.cz, na němž budou v krátkém čase k dispozici informace k programům rozvoje venkova a další zajímavé užitečné informace z venkovského prostředí. Portál Infovenkov je jedním z bodů pilotního projektu ÚZPI „Informační a poradenský servis pro oblast rozvoje venkova.“
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt229|mo2876