Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

TOP-UP v roce 2007

15/06/07
smf

Stát doplatí základní farmářské dotace v maximální možné výši, to znamená z unijních 40 procent na 70 procent úrovně. Zdroj: www.agroweb.cz, autor: sf
 

Systém dorovnání přímých plateb z národních zdrojů se letos změní

Dorovnání přímých plateb z národních zdrojů na vybrané komodity se dočkají zemědělci i letos. Změní se jen systém. Tyto platby totiž musí být od letošního roku částečně nebo plně odděleny od produkce tak, jak stanoví předpisy Evropské unie. Budou vypláceny podle stavu produkce ve stanoveném referenčním období, nikoli na její aktuální objem. Podle ministerstva zemědělství návrh příslušného nařízení v pondělí projedná vláda. Na dorovnání přímých plateb se má letos vydat zhruba 7,3 miliardy korun.

Stát doplatí základní farmářské dotace v maximální možné výši, to znamená z unijních 40 procent na 70 procent úrovně. Národní doplatek bude rozdělen na chov skotu, ovcí a koz a na pěstování chmele, brambor pro výrobu škrobu, přadného lnu a některých vybraných plodin na orné půdě. Na výjimky, jako je len, se při výplatě bude vycházet ze stavu ke 31. březnu letošního roku.

Autor: sf  ,zdroj: www.agroweb.cz