Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Regionální operační program Severovýchod

28/06/07
smf

V uplynulých 14 dnech uspořádala Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod tři konference s názvem Regionální operační program Severovýchod 2007 – 2013 s podtitulem Možnost čerpání finančních prostředků z fondů EU. Zdroj: www.rada-severovychod.cz
 

Shrnutí konferencí na téma ROP 2007 – 2013

22.06.2007

p.MsoNormal
{mso-style-parent:““;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:12.0pt;“Times New Roman“;
margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}

Regionální operační program Severovýchod se úspěšně prezentoval na konferencích
 
V uplynulých 14 dnech uspořádala Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod tři konference s názvem Regionální operační program Severovýchod 2007 – 2013 s podtitulem Možnost  čerpání finančních prostředků z fondů EU.
Konference se uskutečnily ve třech městech Liberci, Hradci Králové a Pardubicích, tedy v hlavních městech krajů, které tvoří region soudržnosti Severovýchod.
Hlavním úkolem této akce bylo celkové představení možností, které Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ROP SV) nabízí v tomto programovém období. Projekty, které budou předkládány v rámci regionu soudržnosti budou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj, který pro celý region v rámci ROP SV alokuje více než 18 mld. Kč. Projekty budou podporovány ve 4 hlavních prioritních osách.  Rozvoj dopravní infrastruktury, Rozvoj městský a venkovských oblastí, Cestovní ruch a Rozvoj podnikatelského prostředí.
Nad každou z pořádaných konferencí převzal ochotně záštitu některý z členů Výboru Regionální rady. V Libereckém kraji se toho úkolu ujal Petr Skokan -hejtman a místopředseda Regionální rady, který se nakonec z pracovních důvodů nemohl konference účastnit, ale plně ho zastoupil RnDr. Vít Příkaský – člen Výboru Regionální rady. Královéhradecký kraj reprezentoval Ing. Rostislav Všetečka- předseda Regionální rady. V Pardubicích konferenci zahajoval Ing. Roman Línek – 1. náměstek hejtmana a místopředseda Regionální rady.    
Těší nás i aktivní přístup všech potencionálních žadatelů, kteří neváhali využít první možnost seznámení s ROP SV a v hojném počtu  konference navštívili. Každé akce se zúčastnilo vždy na 130 zástupců měst a obcí, organizací ziskových i neziskových, státních i soukromých. Tomuto pestrému spektru posluchačů byly předneseny veškeré – v současné době dostupné a aktuální – informace týkající se nejen jednotlivých prioritních os, ale nechyběly ani první rady a návody k přípravě projektové žádosti a představení nové webové žádosti, která by měla významně zpříjemnit a zjednodušit podávání projektů v současném programovém období. Jednou z nejpodstatnějších informací, která zajímala všechny zúčastněné, byl plánovaný termín první výzvy, se kterou se počítá na IV. čtvrtletí letošního roku.
O velkém zájmu veřejnosti o problematiku jistě svědčily i pokládané dotazy v rámci diskuze, které se konala po představení jednotlivých prioritních os i na samotném konci konference.  
K článku jsou přiloženy použité prezentace, které byly představeny na konferencích. Další informace a aktuální dokumenty naleznete na našich webových stránkách www.rada-severovychod.cz. V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na telefonních číslech, které zjistíte na výše uvedených stránkách nebo nám svoje dotazy můžete zasílat na info@rada-severovychod.cz.
Prezentace projektu vybavení dílen – Liberec