Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Plnění mléčné kvóty 2006/2007

22/06/07
smf

Informace o vyhodnocení plnění referenčních množství mléka pro dodávky a přímý prodej v kvótovém roce 2006/2007. Zdroj: www.szif.cz
 

dodávky a p
 

V souladu s Nařízením Komise (ES) č.607/2007 činilo v kvótovém roce 2006/2007 ( období od 1.4.2006
do 31.3.2007) vnitrostátní referenční množství mléka:
– pro dodávky : 2 735 310, 008 tun
– pro přímý prodej: 2 620, 992 tun
V období od 1.4.2006 – 31.3.2007 bylo odběratelům dodáno celkem 2 681 820 tun mléka, tj.
98,04 % vnitrostátního referenčního množství mléka pro dodávky ( 2 735 310, 008 tun).
 
V rámci přímého prodeje bylo prodáno 2 248 tun mléka a mléčných výrobků, tj. 85,78 %
vnitrostátního referenčního množství mléka pro přímý prodej ( 2 620, 992 tun).
 
Z těchto údajů vyplývá, že Česká republika nepřekročila své vnitrostátní referenční množství
mléka pro dodávky ani pro přímý prodej.
 
Ing. Hana Pavelková
vedoucí oddělení správy
mléčných kvót

Informace o vyhodnocení plnění referenčních množství mléka prořímý prodej v kvótovém roce 2006/2007