Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Minimální požadavky pro ochranu prasat

12/06/07
smf

Prasata musejí mít trvalý přístup k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje etologické aktivity, jako jsou sláma, seno, dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů, které neohrožují zdraví zvířat. Zdroj: www.vetweb.cz, autor: sek

Ustanovení směrnice Rady č. 91/630/EHS

Minimální požadavky pro ochranu prasat

4. odst. přílohy k této směrnici: Prasata musejí mít trvalý přístup k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje etologické aktivity, jako jsou sláma, seno, dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů, které neohrožují zdraví zvířat.
5. odst. přílohy k této směrnici: Prasnice a prasničky musejí mít stálý přístup k manipulovatelnému materiálu, který splňuje alespoň příslušné požadavky. Upozornil na to mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Ustanovení evropské směrnice převzala Česká republika do vyhlášky č. 208/2004, o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat.
§ 3 Minimální standardy pro ochranu prasat uvádí, že prasata musejí mít trvalý přístup k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje etologické aktivity, jako jsou například sláma, seno, dřevo, piliny, kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů, které neohrožují zdraví zvířat.
V současné době probíhají kontroly inspektorů krajských veterinárních správ v těch chovech, které čerpají dotace fondu Sapard. Probíhají podle platných právních předpisů ČR, tedy i podle vyhlášky č.208/2004 Sb.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Autor: sek , zdroj: www.vetweb.cz