Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SRS Ústí nad Orlicí

07/06/07
smf

Informace o zdravotním stavu porostů k 5.6. 2007. Zdroj: SRS Ústí nad Orlicí

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA informuje č. 14/07
obvodní oddělení Ústí nad Orlicí(UO)
 
Informace o zdravotním stavu porostů k 5.6. 2007
 
Ozimá řepka                                                                                                             OLEJNINY
RF 77 DC (asi 70 % šešulí dosáhlo odr. velikosti) až RF 79 DC (téměř veškeré šešule dosáhly odr. velikosti). Přetrvává slabý výskyt mšice zelné (Brevicoryne brassicae) na Vysokomýtsku.
 
Mák
RF 40 DC (stonkování a butonizace) až RF 45 DC (fáze mladého poupěte).
Lokálně přetrvává slabý výskyt plísně makové (Peronospora arborescens) na Vysokomýtsku. Silné poškození kořenů larvami krytonosce kořenového (Stenocarus ruficornis)  pozorováno na Žambersku – lokálně až 85 % rostlin.
 
Pšenice ozimá                                                                                                                         Obilniny
RF 65 DC (plné kvetení) až RF 69 DC (konec kvetení).
Slabý výskyt braničnatky pšeničné (Septoria tritici) a helmintosporiové skvrnitosti pšenice (Helminthosporium tritici-repentis) na listech přetrvává na Vysokomýtsku. Na Lanškrounsku pozorováno fialovění konců praporcových listů v důsledku výskytu virové zakrslosti pšenice WDV (Wheat dwarf mastrevirus). Na Žambersku byl zjištěn první výskyt braničnatky plevové v klasech (Septoria nodorum). Na všech sledovaných lokalitách přetrvává slabý výskyt třásněnek (Limothrips sp.), larev kohoutků (Oulema sp.) a slabý výskyt housenek obaleče obilního v klasech (Cnephasia pumicana).  NaVysokomýtsku byl zjištěn slabý, lokálně střední výskyt larev bejlomorky sedlové (Haplodiplosis marginata) na stéble pod praporcových listem.      
 
Jarní ječmen
RF 47 DC (listová pochva prapor.listu se otevírá) až RF 55 DC (střed metání).
Na Vysokomýtsku a Žambersku přetrvává slabý, lokálně střední výskyt padlí travního (Blumeria graminis), v závislosti na odrůdách (silné napadení padlím travním je pozorováno u odrůdy Orthega, i přes dvojí ošetření fungicidem).   Náchylné odrůdy je třeba i nadále ošetřovat vhodnými fungicidy.
Na všech sledovaných lokalitách přetrvává slabý výskyt larev kohoutků (Oulema sp.) a slabý, lokálně střední výskyt třásněnek (Limothrips sp.).
 
                                                                                                                                         LUSKOVINY
Hrách setý
RF 61 DC (počátek květu).
Na neošetřených porostech přetrvává střední výskyt kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum), třásněnek (Thysanoptera) a slabý výskyt obaleče hrachového (Cydia nigricana). Ošetřené porosty jsou bez výskytu škůdců. 
 
                                                                                                                                         OKOPANINY
Cukrovka
Všechny sledované porosty jsou bez výskytu chorob a škůdců. 
 
Brambory
Konzumní brambory velmi rané RF 35 DC (plný prodlužovaní růst) až RF 61 DC (počátek květu).
Lambersovy misky pro sledování náletu mšic PB Kameničná:
30.5., 1.6. a 4.6. mšice broskvoňová i řešetláková jsou bez výskytu, mšice ostatní – celkem 68 mšic/2 misky/7 dní.
Střední až silné výskyty brouků mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata), první výskyt vajíček i larev na Žambersku i u drobnopěstitelů v rámci celého okresu.
Na Žambersku jsou porosty velmi raných konzumních brambor po ošetření fungicidy proti plísni bramboru (Phytophthora infestans).
 
                                                                                                      ZELENINA – SVĚTELNÝ LAPAČ
V minulém týdnu byl zaznamenán nálet osenice polní (Agrotis segetum) – celkem 7 ks, osenice černé C (Xestia c-nigrum) – celkem 30 ks a osenice vykřičníkové (Agrotis exclamationis) – celkem 170 ks, můry kapustové (Lacanobia oleracea) – 4 ks a první výskyt můry zelné (Mamestra brassicae) .
 
Dešťové srážky v minulých dnech prospěly rozšíření slimáků (Limax sp.). Výskyt těchto škůdců je převážně na zahrádkách u drobnopěstitelů. Jejich rozšiřování přispívají neudržované pozemky.
 
                                                                                                                             Ovocné dřeviny
Přetrvává silný výskyt obaleče švestkového (Cydia funebrana) a slabý výskyt obaleče jablečného (Cydia pomonella) ve feromonových lapačích na Ústeckoorlicku.
 
          Kolektiv autorů
Dne 5.6. 2007                                                                              Obvodních oddělení SRS
 
V případě zájmu nás kontaktujte na adrese:              SRS ODO Ústí nad Orlicí                     
                                                                                Tvardkova 1191, 562 01                               
                                                                          telefon 465 553 220, 553 221 (záznamník),       
                                                                                                         e-mail: oko.ustinadorlici@srs.cz          
                                                                                                   fax       465 524 241      mobil 724 248 915