Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace AK ČR

04/06/07
smf

Informace  AK ČR. Zdroj: www.apic.ak.cz
 

Informace číslo 22   (28.05.2007 – 04.06.2007)


1. Zprávy

1. Ministři životního prostředí V4 v Praze: K ochraně klimatu je třeba jednat ihned
Na dvoudenním jednání se 24. – 25. května 2007 sešli v Praze ministři životního prostředí Visegrádské skupiny (V4). Vedle Gábora Fodora z Maďarska, Jaroslava Izáka ze Slovenska, Jana Szyszka z Polska pozval ministr životního prostředí České republiky Martin Bursík na jednání také Iana Pearsona, státního ministra pro klimatické změny a životní prostředí Velké Británie.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt15|mo2656

2. Dozorčí rada národního podniku Budějovický Budvar prochází obměnou
S účinností od 1. června 2007 se mění složení dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. Ministr zemědělství Petr Gandalovič jmenoval s účinností od uvedeného data pět nových členů, přičemž jedno místo zůstává neobsazené. Kromě tří členů, volených ze zaměstnanců podniku, tak obměnil celou dozorčí radu.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2664

3. Klaus navrhuje podporu českých potravinářů proti řetězcům
Praha(li) – Prezident Václav Klaus navrhuje, aby české regionální potravinářské firmy byly nějakým způsobem podporovány v boji proti dominanci obchodních řetězců, jeho podobu však nekonkretizoval. Po jednání s Klausem (konalo se 28.5. na Pražském Hradě) to řekl prezident Agrární komory ČR Jan Veleba.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2665

4. Visegrádská čtyřka chce společně prosazovat zjednodušování administrativy
Země Visegrádské čtyřky chtějí společně prosazovat zjednodušení pravidel při uplatňování společné zemědělské politiky Evropské unie. Shodli se na tom dnes ministři zemědělství České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska při setkání ve slovenském Palárikovu.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2667

5. Značka KLASA opět slaví úspěch v soutěži Mlékárenské výrobky roku 2007
Už padesát let se poslední úterý v květnu slaví Světový den mléka. I letos byly při jeho příležitosti v pražském Park hotelu vyhlášeny výsledky prestižní soutěže Mlékárenské výrobky roku 2007 a na předních místech se opět umístilo několik výrobků se značkou KLASA.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt116|mo2679

6. Nejlepší projekty prospěšné pro naši krajinu
Nové polní cesty, protierozní opatření a další nové prvky v krajině – nejzdařilejší z nich jsou vítězem celostátní veřejné soutěže O nejlepší realizované společné zařízení v pozemkových úpravách v roce 2006. Její první ročník vyhlásila začátkem letošního roku Českomoravská komora pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a jeho Ústředním pozemkovým úřadem.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2684

7. Upozornění vedení AK ČR chovatelům

http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2686

8. Chutná hezky jihočesky a další regionální dobroty
Ze tří krajů se tentokrát tiskové konference o podpoře regionálních potravin zúčastnili ředitelé agrárních komor.Z Královehradeckého kraje to byl Jindřich Fryš, ze zlínského regionu Jindřich Šnejdrla a z jihočeské agrární komory Hana Hricová.Ta názorně předvedla, na jakých nosných pilířích stojí jihočeské zemědělství. Hlavní roli hraje produkce masa a mléka.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2688


2. Aktuality

1. Vystoupení prezidenta v Radiofóru    http://www.apic-ak.cz/?path=m8|mp1

2. 4. Národní přehlídka sýrů a vín Prachatice 8. – 9. června 2007    http://www.apic-ak.cz/?path=m8|mp1

3. KLASA noviny    http://www.apic-ak.cz/?path=m8|mp1

4. AGRObase číslo 2.    http://www.apic-ak.cz/?path=m8|mp1


3. Komodity

1. Zpráva o trhu ZELENINY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt227|mo2651

2. Zpráva o trhu DRŮBEŽE   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2653

3. Řídící výbor pro obiloviny, olejniny a proteinové plodiny   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2655

4. Zpráva o trhu OVOCE   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt227|mo2659

5. Indexy cen zemědělských výrobců za duben 2007   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt225|mo2668

6. Agrární stručné informace – 22. týden   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt225|mo2669

7. Cenové hlášení – vybrané druhy tuzemského OVOCE a ZELENINY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt227|mo2670

8. Oznámení – Nové nařízení – Hovězí maso   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2671

9. Podle zprávy FAO jsou zásoby obilovin nízké   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2675

10. Výsledky výběrového řízení   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2681

11. Cenové hlášení – Mlékarenské výrobky   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2682

12. Cenové hlášení – velkoobchodní ceny žlutých banánů   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt235|mo2690

13. Cenové hlášení – Obiloviny   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2691

14. Cenové hlášení – JUT PRASAT a SELAT   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2692

15. Cenové hlášení – JUT SKOTU   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2693

16. Komoditní zpravodajství – MLÉČNÉ KVÓTY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2695

17. Zpráva o trhu HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2696

18. Informace z Agroodbytu   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2697

19. Týdenní prodejní ceny – drůbež   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2698

20. Týdenní prodejní ceny – vejce   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2699


4. Poradenství

1. Připravované změny v nařízení o ekologickém zemědělství
Povinně bude na bioproduktech používána eko-značka EU, limit surovin z ekologické produkce bude jednotný tj. nejméně 95 %, připouští se náhodný výskyt GMO. Uveden dosud platný seznam povolených aditiv a složek nepocházejících z ekologické produkce.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt229|mo2654

2. Využití místní biomasy novými energetickými technologiemi. Část 5: Bionafta
Technologie zde popisované umožňují konverzi od fosilních paliv k energii získané z biomasy. Transesterifikace rostlinných olejů, produkce bionafty a glycerolu.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2657

3. Zpravodajství Energetické plodiny
Energetické plodiny 2007 Povinnost pěstitele dodat veškerou sklizenou surovinu zpracovateli/nákupčímu Pěstitel, který pěstuje suroviny pro účely energetického využití, má povinnost dodat veškerou sklizenou surovinu zpracovateli nebo nákupčímu.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt3|mo2658

4. Upřesnění dotačních programů
Dokument ke stažení Zdroj: Ministerstvo zemědělství
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt231|mo2660

5. Evropské peníze přijdou na český venkov včas
První peníze z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, který minulou středu schválila Evropská komise, budou směřovat k zemědělcům. Ti již v předstihu mohli žádat o některé nárokové platby, například na hospodaření v méně příznivých podmínkách či na ekologické zemědělství.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt232|mo2661

6. Pokyny pro poskytování podpor PGRLF
Pokyny pro poskytování podpor PGRLF, a.s.stav k 24.5.2007
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt231|mo2666

7. Postupy výroby ESL-mléka
Pro mléko s prodlouženou trvanlivostí zatím nejsou stanovena závazná kritéria, takže optimalizace procesů se provádí na základě trvanlivosti a indikátorů tepelného zásahu.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2674

8. E-learningová podpora pro zadávání veřejných zakázek udělování koncesí úspěšně funguje už půl roku
Praha, 28. května: Již od prosince provozuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nový vzdělávací nástroj s názvem „E-learning pro zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon“. V této aplikaci přístupné na stránkách www.portal-vz.cz mohou všichni zadavatelé veřejných zakázek nalézt metodický návod pro zadání veřejné zakázky či uzavření koncesní smlouvy.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt75|mo2676

9. Virus ptačí chřipky v Itálii, Pákistánu, Vietnamu a Walesu. Virus ptačí chřipky v Itálii
Itálie informovala Evropskou Komisi o výskytu viru ptačí chřipky typu H7N3 na svém území. Tento typ chřipkového viru se naštěstí vyznačuje nízkou patogenitou u drůbeže. Výskyt H7N3 viru byl diagnostikován při provádění běžné rutinní kontroly.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2678

10. Opiáty v máku v SRN
Spolkový úřad pro hodnocení rizik stanovil pro morfin v máku směrnou hodnotu 4 mg/kg, která bývá dodržena u makových hmot, ale nikoli u máku v tržní síti a v pekárnách.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt229|mo2700

11. Nabídka celoživotního vzdělávání
Nabídka
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt75|mo2701

Zdroj: www.apic-ak.cz