Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace AK ČR

26/06/07
smf

Informace AK č. 25 za období 18.-25.6.2007. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Informace číslo 25   (18.06.2007 – 25.06.2007)

1. Zprávy

1. Je čas začít s obnovou rozměru českého zemědělství
Pokud bych měl výstižně pojmenovat českou agrární politiku za posledních nejméně pět let, označím ji slovem defenzivní. Možná ještě přesnějším výrazem je eurochápající. Přitom víme všichni velmi dobře, že současné problémy, které provázejí zemědělce nových zemí,EU nevyřeší.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt4|mo2776

2. Agrofert Holding: máme sídlo v České republice, nikoliv v zahraničí!
(Praha, 19. června 2007) – Společnost Agrofert Holding se důrazně ohrazuje proti informacím, jež v posledních dnech publikovala některá média. Podle nich má být její oficiální sídlo z důvodů daňových úlev v Nizozemí. Společnost Agrofert Holding konstatuje, že má své sídlo v České republice, kde jako jedna z největších tuzemských společností rovněž řádně plní veškeré své daňové povinnosti.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2816

3. Boj o slivovici v Bruselu skončil vítězně
Česká republika bude moci i nadále používat název Slivovice pro označování čisté pálenky i pálenky s přídavkem ethanolu. Potvrdil to dnes Evropský parlament. Díky úsilí Ministerstva zemědělství ve spolupráci se SZ Brusel a našimi europoslanci se podařilo odvrátit hrozbu pozměňovacího návrhu Evropského parlamentu, který by zrušil dříve dojednaná ustanovení přístupových podmínek.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2824

4. Zálohování nápojových obalů sníží znečištění a uspoří suroviny
Příkopy,příroda i ulice bez odházených lahví,konec s jejich spalováním v kamnech, razantní zvýšení recyklace,úspora surovin a podpora k prostředí šetrnějších obalů– to jsou důvody, proč Ministerstvo životního prostředí připravuje novelu obalového zákona,která by umožnila rozšíření zálohového systému pro jedno-i vícecestné nápojové obaly,konkrétně lahve(skleněné i plastové)a nápojové plechovky.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt15|mo2826

5. Ministr Gandalovič navštíví farmu postiženou ptačí chřipkou
Národní referenční laboratoř v Praze dnes potvrdila, že v organismu krocanů, kteří uhynuli na farmě Zemědělsko obchodního družstva Zálší v obci Tisová na Orlickoústecku, byl přítomen patogenní virus aviární influenzy H5N1. Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič v pátek odpoledne postiženou farmu navštíví.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt103|mo2831


2. Aktuality

1. Stavební povolení – zpřesňující informace    http://www.apic-ak.cz/?path=m8|mp1


3. Komodity

1. Změny v systému nákupy v SKS a.s. v Marefách   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2814

2. Agrární stručné informace   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt219|mo2815

3. Cena pšenice značne prepadla   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2822

4. Cenové hlášení – Stolní víno sudové   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt211|mo2825

5. Týdenní prodejní ceny – vejce   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2827

6. Týdenní prodejní ceny – drůbež   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2828

7. Řídící výbor pro obiloviny, olejniny a proteinové plodiny   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2833

8. Cukr korigoval   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt217|mo2834

9. Informace o vyhodnocení plnění referenčních množství mléka   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2836

10. Komoditní zpravodajství – OVOCE a ZELENINA   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt227|mo2837

11. Cenové hlášení – velkoobchodní ceny žlutých banánů   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt235|mo2838

12. Cenové hlášení – JUT SKOTU   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2839

13. Cenové hlášení – JUT Prasata a selata   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2840

14. Cenové hlášení – vybrané druhy tuzemského OVOCE a ZELENINY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt227|mo2841

15. Cenové hlášení – Mlékarenské výrobky   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2842

16. Zpráva o trhu VAJEC   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2843


4. Poradenství

1. Vláda schválila podporu v rámci národních doplňkových plateb k přímým podporám
Celkem 7,25 mld. korun získají letos zemědělci pro vybrané komodity v rámci národních doplňkových plateb k přímým podporám, tzv. top-up. Návrh ministerstva zemědělství dnes schválila vláda.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt231|mo2813

2. Elektronické testování kvality krmiv
Kvalita výrobku je úzce spojená s jeho fyzikálními a organoleptickými vlastnostmi; smyslové hodnocení (zrakem a čichem) je rychlý postup hodnocení kvality v polních podmínkách. Hodnocení kvality a bezpečnosti krmiv v reálném čase, nezávislé na lidských smyslech umožňují postupy elektronické analýzy založené na elektronickém nose a elektronickém jazyku.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2823

3. Silážování vlhkého obilí
Ekonomicky velmi výhodnou metodou konzervace obilí může být silážování. Výsledný produkt je možné zkrmovat nebo ho využít v bioplynových stanicích.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2829

4. Upozornění pro žadatele
Vzhledem k výjimce pro první kolo vyhlášení příjmu žádostí, které začíná 9.7.2007, upozorňujeme žadatele, že platné stavební povolení žadatel předkládá k zaregistrování žádosti na SZIF. Ve lhůtě do 42 dnů od zaregistrování žádosti musí doložit pravomocnost (účinnost) stavebního povolení na RO SZIF. Zdroj: SZIF
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt3|mo2830

5. Ochrana proti plísni bramborové UV-zářením?
V Nizozemsku bylo testováno nové zařízení, které by mělo pomocí UVC záření likvidovat spory Phytophthora infestans na listech bramboru.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2832

6. Trendy v rostlinné výrobě
Zemědělské suroviny by se mohly v průběhu příštích několika let stát nedostatkovým zbožím. S ohledem na celosvětově se zvyšující blahobyt obyvatelstva je nutné počítat se stoupající spotřebou potravin.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt229|mo2835