Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace AK

12/06/07
smf

Informace AK z období 4.-11.6.2007. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Informace číslo 23   (04.06.2007 – 11.06.2007)

1. Zprávy

1. PGRLF, Setuza a Český olej dnes uzavřely dohodu o narovnání
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. (PGRLF), Setuza, a. s., a Český olej, a. s., dnes uzavřely dohodu o narovnání, která znamená konečné řešení pohledávky PGRLF za společností Setuza.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2708

2. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo plán na alokaci povolenek
Ministerstvo včera zveřejnilo návrh, na jehož základě se budou emisní povolenky přidělovat jednotlivým průmyslovým podnikům. Firmy mají dostat povolenky na základě objemu oxidu uhličitého, který vypustily do ovzduší v předešlých letech.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt15|mo2716

3. Kontext a podtext
Provést blokády čehokoliv, tedy i obchodních řetězců není jednoduché. Není jednoduché po stránce organizační, po stránce právní, není jednoduché přesvědčit o tom politiky či veřejnost. Nicméně musím zopakovat – jsme rozhodnuti a akci uděláme.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2704

4. Ministr zemědělství jednal se zástupci lesnických podnikatelů
Ministr zemědělství Petr Gandalovič se setkal se zástupci Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů, České asociace podnikatelů v lesním hospodářství a Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství. Jednali spolu o zakázkách na lesnické práce, které v příštích dnech hodlá vypsat státní podnik Lesy České republiky.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt6|mo2725

5. Masné produkty z ČR do Ruska exportovat lze
Přestože se mohou naši výrobci potravin živočišného původu svými produkty i chovatelé svými zvířaty dobře uplatnit na trzích EU, láká je v poslední době možnost expandovat na trh zemí Ruské federace.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2727

6. Záznam vystoupení prezidenta AK ČR v Impulsech Václava Moravce
4.6.200718:20 Prezident Agrární komory mluvil o českých potravinách, jejich kvalitě a postavení na evropském trhu.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2730

7. Gandalovič prý ve svém tiskovém prohlášení uvádí nepravdivé informace
Krize v lesnicko-dřevařském odvětví stále trvá, včerejší jednání nepřineslo vůbec žádný konkrétní výsledek, tvrdí ve své dnešní reakci na informaci Ministerstva zemědělství ČR o výsledcích pondělního jednání Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů (KLDS).
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt6|mo2732

8. V ČR byla na BSE vyšetřeno přes 1,1 milionu kusů skotu
Od počátku roku 2001 bylo do konce letošního května v ČR vyšetřeno na nemoc šílených krav – BSE celkem 1 114 275 krav a býků, na toto množství bylo 26 pozitivních nálezů. Konstatoval to dnes mluvčí Státní veterinární správy ČR (SVS) Josef Duben.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt103|mo2733

9. Veterináři podepsali dohodu s myslivci
Ve středu 6. června 2007 podepsali zástupci Státní veterinární správy ČR (SVS) a Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) dohodu o spolupráci. Informoval o tom mluvčí SVS Josef Duben s tím, že signatáři dohody se stali Milan Malena, ústřední ředitel SVS a Jaroslav Palas, předseda ČMMJ.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2741

10. Jednotlivé agrární komory zviditelňují potraviny z regionů
Stále větší podpoře okresních a krajských agrárních komor se těší regionální potraviny. Velmi dobře vypracovaný soutěžní řád pro předkladatele potravin mají v Jihomoravském kraji, kde již vloni, stejně jako ve východních Čechách, proběhlo v rámci dožínkových slavnostní první vyhlášení vítězů této soutěže o nejlepší potravinářské výrobky regionu.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2742

11. Nadále vysoký růst HDP: 6,1 %
Hrubý domácí produkt – 1. čtvrtletí 2007 Hrubý domácí produkt ve stálých cenách vzrostl v 1. čtvrtletí meziročně o 6,1 %, když téměř desetiprocentní zvýšení HDP v běžných cenách výrazněji než jindy eliminovaly cenové vlivy, zejména vývoj směnných relací v zahraničním obchodě.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt16|mo2753


2. Aktuality

1. Vystoupení prezidenta AK ČR v Impulsech Václava Moravce    http://www.apic-ak.cz/?path=m8|mp1

2. Upozornění vedení AK ČR chovatelům    http://www.apic-ak.cz/?path=m8|mp1


3. Komodity

1. Káva míří vzhůru   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt206|mo2705

2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků (22. týden)   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt225|mo2709

3. Zpráva o trhu BRAMBOR   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt207|mo2715

4. Maďarští zemědělci zdvojnásobili plochu řepky   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2717

5. Produkce mléka v ČR v r. 2006   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2719

6. Zpráva o trhu OVOCE   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt227|mo2720

7. Cenové hlášení – Drůbež a vejce   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2723

8. Řídící výbor pro obiloviny, olejniny a proteinové plodiny   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2724

9. Komoditní zpravodajství – MLÉČNÉ KVÓTY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2728

10. Komoditní zpravodajství – DRŮBEŽÍ MASO   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2729

11. Cenové hlášení – vybrané druhy tuzemského OVOCE a ZELENINY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt227|mo2731

12. Cenové hlášení – Obiloviny   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2736

13. Informace z Agroodbytu   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2737

14. Cenové hlášení – JUT Prasata a selata   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2738

15. JUT Skotu   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2739

16. Cenové hlášení – Mlékarenské výrobky   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2745

17. Vepřové v U.S. klesá na ceně   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2746

18. Cenové hlášení – velkoobchodní ceny žlutých banánů   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt235|mo2747

19. Cenové hlášení – Drůbež a vejce   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2748

20. Poptávka po žitu v Evropě stoupá   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2749

21. Šetření průměrných cen vybraných výrobků – 23. týden   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt225|mo2752


4. Poradenství

1. Ministr Jiří Čunek informoval vládu o vyjednávání s Evropskou komisí
Praha, 4. června 2007: Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek dnes informoval vláduo jednání zástupců vyjednávacího týmu Národního strategického referenčního rámce s Evropskou komisí v Bruselu ve dnech 31. května a 1. června 2007.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt3|mo2710

2. Praze se podařilo dohnat zpoždění v čerpání z evropských fondů
Praha, 4. června 2007: Praze se díky zvýšenému zájmu žadatelů o dotace podaří vyčerpat všechny finanční prostředky přidělené ze strukturálních fondů.Úspěšnost Jednotného programového dokumentu pro Prahu Cíl 2 (JPD 2) dokazuje i již dokončený projekt Veřejný oddechový a sportovní areál – VOSA v Praze 12.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt231|mo2711

3. Extrakt z guarany má vynikající antioxidační a antibakteriální účinky
Extrakty z guarany vykazující vynikající antioxidační a antibakteriální schopnosti by bylo možno využít jako přírodní aditiva v potravinářském, farmaceutickém či kosmetickém průmyslu.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2714

4. Pokles množství metanu v ovzduší
Obsah metanu v atmosféře zůstal v několika posledních letech na konstantně nízké úrovni. Tyto výsledky vyplývají z jedné studie kalifornské univerzity (UCI). Vědci došli k závěru, že na základě nových poznatků již není nutné zařazovat tento plyn mezi tzv. nebezpečné skleníkové plyny.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2718

5. Názor Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na fluoridy v minerálních vodách
Podle vyjádření EFSA je možné odstraňovat nadlimitní obsah fluoru z přírodních minerálních vod jejich filtrací vrstvou oxidu hlinitého
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2722

6. Ozdravovací program snížil výskyt IBR
Za 16 měsíců realizace Národního ozdravovacího programu vzrostl počet hospodářství prostých IBR (infekční bovinní rhinotracheitidy) o 13 % ve srovnání s počátkem roku 2006. kdy byl tento program spuštěn. Informoval o tom dnes mluvčí Státní veterinární správy ČR (SVS) Josef Duben.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2734

7. Aktuální rozhodnutí v EU ohledně přípravků na ochranu rostlin
Příloha I směrnice 91/414/EHS, která obsahuje seznam látek schválených pro určitý účel ochrany rostlin, je průběžně upravována na základě žádostí a provedených šetření.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2735

8. Využití ozonu při zpracování ovoce a zeleniny
K zajištění bezpečnosti a kvality se v potravinářském průmyslu široce používají dezinfekční prostředky. Některé z těchto prostředků, např. chlor jsou neúčinné proti určitým organismům, např. při vysokém pH nebo proti sporotvorným mikroorganismům.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2740

9. Komise posuzuje dopad financování v regionech a zahajuje debatu o dalším vývoji politiky soudržnosti
Tato čtvrtá zpráva, již Komise zveřejnila 30. května 2007, poprvé uvádí hospodářskou, sociální a územní situaci rozšířené Unie o 27 členských státech a 268 regionech. Zpráva obsahuje podrobnou analýzu postavení regionů, pokud jde o HDP, produktivitu a zaměstnanost.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt231|mo2743

10. Nový traktor Landini
Model Powermax doplňuje dosud nejvýkonnější model Powermaster a řadí se do výkonové mezery mezi tímto modelem a menším modelem Landpower.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt229|mo2750

Zařazeno v AK ČR, Zemědělství