Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Čerpání peněz z fondů Evropské unie

13/06/07
smf

V budově Krajského úřadu Pardubického kraje se konal 7. června seminář k evropským fondům a možnostem čerpání peněz v programovacím období 2007 – 2013. Zdroj: www.pardubickykraj.cz

Čerpání peněz z fondů Evropské unie
(11.6.2007)

V budově Krajského úřadu Pardubického kraje se konal 7. června seminář k evropským fondům a možnostem čerpání peněz v programovacím období 2007 – 2013.
Všechny prezentace z tohoto semináře jsou zveřejněny na webové adrese http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3493&item=43076 nebo  na www.pardubickykraj.cz, vlevo dole šedé políčko Odbor rozvoje lidských zdrojů, odrážka Rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost, nadpis Celoživotní vzdělávání a zde Čerpání fondů EU 2007 – 2013 z pohledu podnikatele.
 
„Protože u některých programů dochází k překryvům, dovoluji si upozornit, že ROP je určen obcím nad 2000 obyvatel, menší obce mohou čerpat peníze na rozvoj, opravu kulturních památek, budování vzdělávacích center apod. z Programu rozvoje venkova – osa III, kde je dostatek finančních prostředků. Zde je i mnoho příležitostí  pro malé a střední podnikatele,“ uvedla krajská radní zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů , celoživotní vzdělávání a zaměstnanost Jana Smetanová, která seminář v Pardubickém kraji organizačně zajistila.