Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Unie začne „uplácet“ výrobce cukru

09/05/07
smf

Evropská komise chce zatraktivnit podmínky pro pěstitele cukrové řepy, kteří se vzdají svých výrobních kvót a uleví tak stále přebytkovému evropskému trhu s cukrem. Zdroj: www.aktualne.cz, 7.5.2007
 

Unie začne "uplácet" výrobce cukru
Evropská komise chce zatraktivnit podmínky pro pěstitele cukrové řepy, kteří se vzdají svých výrobních kvót a uleví tak stále přebytkovému evropskému trhu s cukrem. Reforma trhu s cukrem začala v půlce loňského roku a zatím neprobíhá tak rychle, jak komise předpokládala.
České republice se však návrh komise nezamlouvá.
V rámci restrukturalizace trhu chce proto Brusel pěstitele nově motivovat například tím, že bude vyplácet dodatečnou podporu za každou tunu kvóty, jíž se vzdají.
Peníze za každou tunu
Dodatečná platba 237,5 eura (zhruba 6700 korun) za každou tunu odevzdané kvóty se má vztahovat na pěstitele i zpětně, takže bude vyplácena také těm, kteří se části svých kvót vzdali už dříve.
Podíl podpory z restrukturalizačního fondu, která putuje pěstitelům a smluvním poskytovatelům strojů, bude také pevně stanovena na úrovni deseti procent. Pěstitelé budou navíc moci přímo požádat, aby se podnik vzdal až deseti procent své kvóty. Až dosud pěstitelé museli vycházet z rozhodnutí zpracovatelů cukrovky.
Česko je sice také nespokojeno s dosavadním průběhem reformy cukerného trhu, ale nový návrh z bruselské dílny neschvaluje.
Hlavní navržené změny reformy
výše podpory 10 procent (dodatečná platba 237,50 EUR na tunu kvóty, které se podnik vzdal)
kvót se lze vzdát do výše 10 procent kvóty podniku
u povinného snížení kvót bude zohledněno, jak se členským státům dařilo snižovat vnitrostátní kvóty
Zdroj: Evropská komise
"Tyto změny jsou nevhodným zásahem do vazeb pěstitel cukrovar, které jsou v České republice zcela odlišné vlivem historického vývoje posledních 40 let oproti státům západní Evropy. Navíc neřeší celkovou aktuální potřebu odevzdání kvót cukru ve výši cca 4 milionů tun, neboť navrhovaným postupem snížení o deset procent by se stáhlo maximálně 1,6 milionu tun kvóty," uvedl k návrhům komise náměstek Ivo Hlaváč.
Nelíbí se mu ani zpětné vyplácení podpory, protože "by ji dostaly i ekonomicky silné subjekty, které se kvóty vzdaly jiných než konkurenčních důvodů".
Komise si od nových opatření slibuje zrychlení reformy, jejímž základem je pokles zaručených cen cukru v EU během čtyř let do roku 2010 skoro o 40 procent a obdobné výrazné zlevnění cukrovky. Z trhu mají odejít nekonkurenceschopní výrobci, kteří svou kvótu mohou vrátit unii za kompenzaci z restrukturalizačního fondu. Produkce cukru v unii tak má během čtyř let klesnout asi o 25 procent, tedy asi o šest milionů tun.
Unie nyní nabízí až 730 eur za tunu cukerných kvót, jichž se producenti vzdají.
"Pobídky… nebyly tak atraktivní, jak jsme doufali. Domnívám se však, že změny, které dnes navrhujeme, budou stimulovat mnohem více společností, aby se vzdaly kvót. Vyzývám je, aby se této příležitosti chopily," uvedla Mariann Fischerová-Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova.
Pomalá reforma
Oproti původnímu plánu zatím nepostupuje reforma dostatečně rychle. Zatímco loni se producenti vzdali asi 1,5 milionu tun kvót, letos podle EK hodlají odevzdat kvóty asi jen na 700 tisíc tun. To je výrazně méně než předpokládaných pět milionů tun.
Nově navržená opatření by podle komise mohla přimět výrobce, aby se vzdali kvót na výrobu dalších 3,8 milionu tun cukru nad rámec 2,2 milionu tun, kterých se vzdali až dosud.Komise dnes také oznámila, že pokud se producenti do roku 2010 nevzdají dostatečného objemu kvót, bude při jejich konečném povinném snižování brát v potaz to, jak si vedly jednotlivé členské státy. Jinými slovy zohlední množství kvót, kterých se jednotlivé meně v rámci restrukturalizace už vzdaly a nebude měřit všem stejným metrem.

Zdroj: Aktuálně.cz, 07.05.2007