Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Produkce masa v ČR v 1. čtvrtletí 2007

04/05/07
smf

Celková produkce masa dosáhla v naší zemi za první tři měsíce objemu 153 065 tun, což je meziroční pokles o 2,1%. Zdroj: www.maso.cz
 

Produkce masa v ČR v 1. čtvrtletí 2007
Celková produkce masa dosáhla v naší zemi za první tři měsíce objemu 153 065 tun, což je meziroční pokles o 2,1%. Úbytek byl zaznamenán v důsledku poklesu produkce drůbežího masa, naopak produkce červeného masa po dlouhé době vykázala – i když nepatrný – růst. Z celkové produkce masa připadlo 55,1 % na vepřové, 31,8 % na drůbeží a 13,1 % na hovězí a telecí maso. Produkce hovězího masa se zvýšila meziročně o 1,1 %. Počet poraženého skotu včetně telat vzrostl o 0,1 %, o 1 % se zvýšila průměrná jateční hmotnost (293,1 kg). Stouply také početní stavy skotu – k 31.12.2006 o 2,8% na 1,4 milionů kusů.
Produkce vepřového masa se meziročně zvýšila o 2,9%. O 1,6 % stouply počty poražených prasat, o 1,4 % se zvýšila průměrná jateční hmotnost (88,6 kg). Počty prasat však meziročně propadly o 3 % na 2,8 milionů kusů. Podle slov prezidenta agrární komory je za tímto úbytkem nízká výkupní cena prasat. Podle statistických údajů byla letos v 16. týdnu referenční cena vepřového masa v ČR 126,06 €/ kg JUT. Je pravda, že tato cena je pod průměrem EU 25 (129,14 €) a že sousední země jako je Německo nebo Rakousko vykazují v současnosti ceny vyšší (134,07 € v SRN a 131,19 € v Rakousku).
Na druhé straně existují v EU státy se silnou produkcí vepřového masa a s výraznými exportními aktivitami v této oblasti. A u nich byla – a stále je – cena vepřového výrazně nižší. Jedná se o Holandsko – 118,62 € nebo Dánsko – 110,95 €. Po vstupu do EU k nám proudí vepřové i z Polska, kde byla v 16 . týdnu cena 120,06 €. Pro informaci cena v sousedním Slovensku byla ve druhé polovině dubna 125,63 €.
Produkce drůbežího masa poklesla výrazně – meziročně o 10,9 %. Početní stavy drůbeže však vykázaly meziroční vzestup o 2,2 % na 23,5 milionů kusů.

Zdroj: www.maso.cz, 03.05.2007