Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nová příručka k IPPC

11/05/07
smf

MŹP připravilo novou příručku s názvem „Integrovaná prevence a omezování znečištění – Stručný průvodce provozovatele zařízení s praktickými výklady zákona o integrované prevenci“. Zdroj: www.env.cz
 

Nová příručka IPPC

Ministerstvo životního prostředí připravilo novou příručku s názvem „Integrovaná prevence a omezování znečištění – Stručný průvodce provozovatele zařízení s praktickými výklady zákona o integrované prevenci, která bude sloužit stávajícím a budoucím provozovatelům zařízení, spadajících pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k rychlé orientaci v problematice IPPC.

Příručka o rozsahu 50 stran je primárně určena pro provozovatele IPPC zařízení, ale může sloužit jako zdroj informací i laické a odborné veřejnosti. Důraz je kladen především na problematiku povolování nových a stávajících zařízení. Příručka slouží jako průvodce povolovacím procesem a případným změnovým řízením, ale obsahuje i postup v dalších možných situacích, jako je např. změna provozovatele IPPC zařízení. Část publikace je věnovaná výkladům zákona o integrované prevenci, kdy je na konkrétních srozumitelných příkladech demonstrováno zejména zařazení průmyslových činností pod přílohu č. 1 zákona, postup při určování kapacit a výklad některých pojmů zákona. Pozornost je také věnována širšímu rámci IPPC, např. související evropské legislativě a evropskému systému výměny informací.

Publikace je k dispozice zde (pdf, 526 kB)