Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

MŽP vydalo průvodce provozovatele zařízení s výkladem zákona o IPPC

18/05/07

Ministerstvo životního prostředí připravilo novou příručku s názvem: Integrovaná prevence a omezování znečištění – Stručný průvodce provozovatele zařízení s praktickými výklady zákona o integrované prevenci…

MŽP vydalo průvodce provozovatele zařízení s výkladem zákona o IPPC  
4.5.2007
Ministerstvo životního prostředí připravilo novou příručku s názvem: Integrovaná prevence a omezování znečištění – Stručný průvodce provozovatele zařízení s praktickými výklady zákona o integrované prevenci…
Ministerstvo životního prostředí připravilo novou příručku s názvem „Integrovaná prevence a omezování znečištění – Stručný průvodce provozovatele zařízení s praktickými výklady zákona o integrované prevenci", která bude sloužit stávajícím a budoucím provozovatelům zařízení, spadajících pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k rychlé orientaci v problematice IPPC.

Příručka má rozsah 50 stran a může sloužit jako zdroj informací nejen provozovatelům zařízení, ale i laické a odborné veřejnosti v oblasti povolování nových a stávajících zařízení, přiblíží povolovací proces či případné změnové řízení a objasní i další situace. Část publikace se věnuje výkladu zákona o integrované prevenci, kdy na konkrétních příkladech demonstruje především zařazení průmyslových činností pod přílohu č. 1 zákona, postup při určování kapacit a výklad některých pojmů zákona. Zmíněny jsou i související evropské předpisy a evropský systém výměny informací.

Publikace bude distribuována provozovatelům a zájemcům o problematiku IPPC zdarma prostřednictvím MŽP, krajských úřadů, ČIŽP, průmyslových svazů, nevládních organizací a vysokých škol. Ve formátu pdf je dostupná na stránkách IPPC MŽP (www.env.cz/ippc).

Kontaktními osobami jsou :
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. – vedoucí oddělení IPPC MŽP, tel.: 267 122 974, e-mail: Jan_Marsak@env.cz
Ing. Jan Slavík – referent oddělení IPPC MŽP, tel.: 267 122 808, e-mail: Jan_Slavik@env.cz