Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

21/05/07
smf

Otevření a správa celních kvót pro ŽV komodity. Zdroj: www.szif.cz
 

IVIEW START
Dne 15. května 2007 vyšlo v Úředním věstníku EU nové nařízení Komise (ES) č. 539/2007 o otvření a správě celních kvót pro vejce a vaječný albumin. Toto nařízení zrušuje nařízení Komise (ES) č. 593/2004.
18.05.2007
Dne 15. května 2007 vyšlo v Úředním věstníku EU Nové nařízení Komise (ES) č. 536/2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům Americkým. Toto nařízení zrušuje nařízení (ES) č. 1232/2006.
17.05.2007
Dne 16. května 2007 vyšlo v Úředním věstníku EU nové nařízení Komise (ES) č. 545/2007 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování pro dovozní rok od 1. července 2007 do 30. června 2008. Toto nařízení nahrazuje nařízení (ES) č. 727/2006.
17.05.2007
Dne 14. května 2007 vyšlo v Úředním věstníku EU nové nařízení Komise (ES) č. 533/2007, které se týká otevření a správy celních kvót v odvětví drůbežího masa a které zrušuje nařízení (ES) č. 1251/1996
16.05.2007
Nařízením Komise (ES) č. 2535/2001 a č. 2020/2006 se stanovuje režim pro podávání žádostí o licence pro dovoz novozélandského másla v rámci celních kvót. Žádosti o licence pro dovoz v období od 1.7. do 31.12.2007 se podávají v termínu od 1. do 10. června 2007
16.05.2007
Nařízení Komise (ES) č. 529/2007 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa kódu KN 0202 a pro produkty 0206 29 91 na dovozní rok od 1. července 2007 do 30. června 2008.