Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace AK

22/05/07
smf

Informace AK z období 14.5.-21.5.2007. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Informace číslo 20   (14.05.2007 – 21.05.2007)


1. Zprávy
1. Zajistit vodu v době sucha i ochránit před povodněmi
Vláda tuto středu projedná Plán hlavních povodí České republiky. Jde o koncepci vodohospodářské politiky pro období 2007 – 2012 s výhledem až do druhé poloviny 21. století. Plán vytváří základ pro udržitelnost vodních zdrojů a jejich využívání v naší republice.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2544

2. Zlepšení prodeje traktorů
Zvýšení počtu prodaných traktorů do zemědělství představuje nové investice. Je to pozitivní start do roku 2007. Ve Velké Británii bylo zaregistrováno 3362 prodaných jednotek, což představuje zvýšení o 15,2 % zemědělských traktorů (o výkonech nad 37 kW -50 k). V roce 2006 došlo pouze k mírnému zlepšení prodeje o 4 %.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt16|mo2550

3. Novým ředitelem PGRLF je Martin Karban
Představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na dnešním zasedání přijalo rezignaci Ing. Petra Buchala na funkci ředitele a předsedy představenstva. S účinností od 15. května jmenovalo novým ředitelem fondu Ing. Martina Karbana. Zároveň představenstvo PGRLF kooptovalo Martina Karbana za svého člena.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2555

4. Aktivita v propagaci roste
Na pravidelném jednání se v pražské centrále Agrární komory ČR předminulý čtvrtek sešli zástupci okresních a regionálních komor. Jednali především o tom, co může nejvíce ovlivnit zastavení propadu zemědělské výroby. Jednotlivé komory se aktivně staví také k propagaci českých potravin. Většina z nich pořádá okresní a regionální soutěže.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2574

5. V Kanadě se chrání farmáři za pomoci cel
Se zahraničními návštěvami jako by se protrhl pytel. Po Švédech, Rusech a Ukrajincích v minulém týdnu navštívili sídlo Agrární komory ČR i Kanaďané. Tvořili je dva zástupci tamního ministerstva zemědělství a dva představitelé velkých firem.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt149|mo2575

6. Fórum pod taktovkou komory
Zajímavá konference pod záštitou Evropské unie se koná v polovině října v Praze. Spoluorganizuje ji Agrární komora ČR, bude se týkat dalšího vývoje v zemědělství. Název konference je Severní Amerika – Evropa. Během jejího třídenního trvání se několik stovek odborníků bude věnovat otázkám rozvoje venkova.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2576

7. PŘEROV 2007 – projev prezidenta Agrární komory ČR
Vážený pane ministře, vážený pane generální řediteli, vážení kolegovéje pro mne velká čest, že mohu po 2 letech stát opět na zahájení jedné z nejvýznamnějších agrárních výstav, jakou bezesporu Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky zde v Přerově je.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2577

8. Hrozí nová kauza topných olejů?
Společnost Stock Plzeň, největší výrobce lihovin v České republice, se obává, že nejnovější legislativní opatření v oblasti přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty mohou vytvořit nové podhoubí pro oživení černého trhu s lihovinami a daňové úniky. Uvedl to dnes mediální zástupce společnosti Jiří Janoušek.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt97|mo2580


2. Aktuality
1. Ministerstvo financí varuje občany    http://www.apic-ak.cz/?path=m8|mp1


3. Komodity
1. Kukuřice na CBOT posiluje   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2543

2. Řidící výbor pro obiloviny, olejniny a proteinové plodiny   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2545

3. Pokles cen vepřového masa   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2558

4. Cukr se nadále propadá   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt217|mo2562

5. Indexy cen výrobců – duben 2007   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt225|mo2563

6. Německo zakázalo výsev mutované kukuřice   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2566

7. Oznámení – Nové nařízení – Hovězí maso   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2568

8. Komoditní zpravodajství – MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2569

9. Oznámení – Nové nařízení komise – Drůbeží maso   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2570

10. Oznámení – Nové nařízení – Hovězí maso   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2571

11. Zpráva o trhu ZELENINY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt227|mo2572

12. Agrární stručné informace – 20. týden   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt219|mo2573

13. Šetření průměrných cen vybraných výrobků (20. týden)   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt225|mo2578

14. Účtování a zdaňování individuálních mléčných kvót   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2579

15. Informace z Agroodbytu   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2581


4. Poradenství
1. Vývoj pšenice s vyšším zdravotním potenciálem
Hledáním způsobů snížení deficitu některých minerálních látek u populace prostřednictvím konzumace pšenice se zabývají minimálně dvě zásadní studie. Výzkumníci z University of Kalifornia-Davis, University of Haifa a amerického ministerstva zemědělství údajně nalezli řešení nutričního deficitu, kterým trpí stovky milionů dětí na celém světě.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2547

2. Zvýšení státního zemědělského rozpočtu Ruské federace
Podle návrhu ministra Gordějeva se mají výdaje státního rozpočtu Ruska na podporu zemědělství zvýšit ze současných 80 mld RUR na 120 mld. RUR (3,4 mld. EUR) v roce 2010.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt229|mo2548

3. Povodně opět v Brně
29. až 31. května se konají Ekologické veletrhy Brno, jejichž součástí jsou již tradičně ukázky protipovodňových opatření.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt75|mo2552

4. ZPRAVODAJSTVÍ – Zakládání skupin výrobců
Informace k zařazení komodit pro energetické využití do tržní obchodované produkce v rámci programu ZSV.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt232|mo2559

5. Stanovení lipoxidázy v pšeničném klíčku
Metoda měření lipoxidázové aktivity v přírodním pšeničném klíčku zahrnuje homogenizaci surového pšeničného klíčku, extrakci enzymu a inaktivaci lipoxidázy zahříváním na 130 °C po dobu 10 minut.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2560

6. Nepodceňujte hodnotu hnoje
Zatímco v současné době je hnůj viděný jako mnohem méně obtížný než před 15 nebo dokonce ještě před 10 lety, stejně ale mnoho farmářů si dosud neuvědomilo jakou nutriční hodnotu hnůj má. Firma B & B Contractors v Tamara Ridge Farm, Gunnislake pokračuje s rozšiřováním a vývojem manipulačních technologií hnoje a kejdy.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2582

7. Nová technologie pro jaderný odpad
Radioaktivní odpady se zatím odstraňují velmi komplikovanými způsoby. Nová technologie je založena na tavení plazmy.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2583


5. Připomínková řízení
Připomínám, že momentálně je možno připomínkovat PO REGISTRACI následující:

1. Podmínky pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy  (do 29.05.2007)  http://www.apic-ak.cz/?path=m4|mp1|nlist1

2. VET na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře  (do 24.05.2007)  http://www.apic-ak.cz/?path=m4|mp1|nlist1