Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dny bezpečnosti potravin 2007

07/05/07
smf

Dny bezpečnosti potravin se konají pod záštitou ministra zemědělství a budou formálně zahájeny tiskovou konferencí na Ministerstvu zemědělství v pondělí 21. května. Zdroj: www.mze.cz
 

Dny bezpečnosti potravin 2007

Ministerstvo zemědělství ČR, Úřad pro potraviny společně s Informačním centrem bezpečnosti potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací připravují pro širokou veřejnost druhý ročník „Dnů bezpečnosti potravin“ v termínu 21. 5. – 27. 5. 2007
Ministerstvo zemědělství ČR, Úřad pro potraviny společně s Informačním centrem bezpečnosti potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací připravují pro širokou veřejnost druhý ročník „Dnů bezpečnosti potravin“ v termínu 21. 5. – 27. 5. 2007
Základním cílem celé akce je poskytnut veřejnosti informaci o fungování systému bezpečnosti potravin v České republice, pozitivně ovlivnit názor spotřebitele na dostupnost bezpečných potravin na tuzemském trhu a v neposlední řadě ho upozornit i na jeho práva spojená s nákupem a konzumací potravinářských výrobků. Snahou je, aby spotřebitelé v České republice věděli, že na jejich stůl se nedostanou závadné potraviny.
Na přípravě „Dnů bezpečnosti potravin“ se budou podílet nejen všechny instituce, které systém bezpečnosti potravin v ČR zajišťují – Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, ale i řada dalších organizací, které problematiku bezpečných potravin řeší, ať již po stránce obchodní, organizační, výzkumné či kontrolní – Potravinářská komora ČR, Státní zemědělský a intervenční fond, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Sdružení obrany spotřebitelů, Spotřebitel.cz.
Dny bezpečnosti potravin se konají pod záštitou ministra zemědělství a budou formálně zahájeny tiskovou konferencí na Ministerstvu zemědělství v pondělí 21. května. Podrobný program Dnů bezpečnosti potravin a další informace o aktivitách Informačního centra bezpečnosti potravin bude zveřejněn na stránkách http://www.bezpecnostpotravin.cz
Vydáno : 4.5. 2007 ; Autor : Ing. Marta Pospíšilová ; Zdroj : ÚZPI