Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Budoucnost hospodaření v Lesích ČR, s.p.

24/05/07
smf

Nová koncepce fungování státního podniku Lesy České republiky klade důraz na péči o krajinu a ochranu životního prostředí. Zdroj: www.mze.cz
 

Praha 23.5.2007

Budoucnost hospodaření v Lesích ČR, s.p.
 
Nová koncepce fungování státního podniku Lesy České republiky klade důraz na péči o krajinu a ochranu životního prostředí. Lesy ČR zůstanou podle nového podnikatelského konceptu i nadále státním podnikem. Nový systém fungování Lesů ČR však umožní větší spoluúčast krajů na jeho řízení, kontrole a rozvoji regionálních funkcí. Podnikatelský koncept klade zvýšený důraz na polyfunkční využívání lesů.
 
Navrhovaná koncepce je odpovědí na problémy, se kterými se Lesy České republiky, s.p. potýkají v posledních několika letech. K otázkám ohledně lesnických tendrů se počátkem letošního roku připojila také lesní kalamita obřích rozměrů, způsobená orkánem Kyrill. Následky větrné katastrofy se však v lesích daří zvládat. „Díky krizovému řízení a rychlé reakci se nám podařilo poměrně dobře překonat největší obtíže po Kyrillovi. Nejhorší následky v lesích jsou napraveny a v současné době je odklizeno zhruba 60 % kalamitního dřeva,“ popsal současnou situaci ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Přestože obhospodařování lesů je velmi široká disciplína, obchod se dřevem tvoří hlavní ekonomický příjem podniku a je zcela nutné se otázkou zisku z prodeje dřeva zabývat. Zisky, které podnik má z prodeje dřeva, se totiž vrací do lesů v podobě investic do jejich obnovy
a péči o krajinu. „Jdeme směrem k tržní ceně dřeva. Není dále možné, aby české lesy, které mají největší potenciál v Evropě, měly zároveň i téměř nejhorší hospodářské výsledky. Lesy ČR se musí stát dobrými hospodáři,“ dodal ještě ministr.
 
Nová koncepce v žádném případě nevyřazuje ze hry lesnické firmy. Ty i nadále budou mít až 50 % dřevní hmoty k vlastnímu zhodnocení. Rozdíl oproti minulosti spočívá v lepší evidenci hmoty před předáním těmto firmám. Dalších 50 % hmoty budou lesy obchodovat samy, tak jak tomu bylo dřív s tím, že není použit neprůhledný systém zpětného odkupu dřeva. Toto dřevo zůstane ve vlastnictví Lesů ČR a ty jej budou dále prodávat formou aukcí, regionálním partnerům a významným partnerům. Jako doplňkový způsob bude na malém procentu (5-10 %) použit aukční systém těžby.
 
Uvedené změny jsou posunem směrem k evropským tendencím. Rakouské a bavorské lesy hospodaří samy s téměř sto procenty dřeva. Stejným způsobem u nás hospodaří soukromí vlastníci a obce.
 
„Respektuji zájmy lesnických firem, ale mým prvořadým úkolem je hájit zájmy lesů ve vlastnictví státu. S lesnickými firmami jsem připraven nadále jednat, kromě jiného i o konečném znění zadání tendrů na období od 1. 1. 2008,“ uvedl ministr Gandalovič.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe Praha