Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Agrární stručné informace – 21. týden

22/05/07
smf

Agrární stručné informace – 21. týden. Zdroj: www.systemex.cz
 

Agrární stručné informace – 21. týden 
 
Průměrné ceny zemědělských výrobců
 
Komodita
Cena
Komodita
Cena
Komodita
Cena
Komodita
Cena
Pšenice potrav. *)
4110
Žito *)
4770
Mléko tř. I. a vyšší ##)
7,80
Vejce tříď. ks***)
1,61
Pšenice potrav. #)
3950
Oves ###)
3900
Býci ž.hm. max.c.*+)
41,00
Vejce prům.L+M kg**
21,90
Pšenice potrav. **)
3940
Kukuřice *)
3840
Jalovice ž.hm.mx.c.*+
34,00
Idared I. jak. **)
11,20
Pšenice potrav.###
4250
Kukuřice **)
3330
Krávy ž.hm. max.c.*+
33,00
Golden Del. I. **)
11,60
Pšenice krmná *)
3610
Kukuřice ###)
3800
Mladí býci R3 JUTs**)
75,60
Jablka moštová***
3,30
Pšenice krmná #)
3450
Řepka *)
6700
Býci R3 JUTs**)
72,10
Cibule 1 kg **)
11,00
Pšenice krmná **)
3420
Řepka #)  
6500
Jalovice R3 JUTs**)
61,20
Zelí bílé 1 kg***)
4,40
Pšenice krmná###
3700
Řepka ###)
6600
Krávy R3 JUTs**)
60,90
Hrách krmný *)
3410
Ječmen sladov. *)
4270
Mák ###)
53,0
Prasata E JUTs*+)
36,50
Řepkové výlisky #)
4000
Ječmen sladov.###
5000
Slunečnice ###)
5600
Prasata JUTs #)
37,30
Seno 1. jakost ***)
1180
Ječmen krmný *)
3370
Hořčice***)
10,3
Prasata E JUTs**)
36,00
Siláž do 35 % suš.***
630
Ječmen krmný **)
3080
Len semeno***)
8250
Prasnice ž.hm.max.c*+
22,00
 
Ječmen krmný###
3700
Brambory **)
8,56
Selata (vážící 20 kg)**
56,90
 
Žito potravin.**)
5120
Mléko Q***)
7,80
Kuřata I. ž. hm.***)  
19,60
 
Žito potravin. ###)
4800
Mléko "celkem" ##)
7,79
Kuřata 65 % (JUT) **
41,00
 
ČSÚ *** –průměr cen za březen. Přibližné barevné rozlišení podle aktuálnosti: nejvíce -> středně -> nejstarší.
Zdroje: * PBB – Plodinová burza Brno; ** SZIF – Státní zemědělský intervenční fond, Praha; *** ČSÚ – Český statistický úřad, celá ČR; # OBHK – Obchodní burza Hradec Králové; *+ Centroodbyt – Odbytové družstvo Centroodbyt, celá ČR; ## MZe – Ministerstvo zemědělství; ### Agroodbyt – Odbytové družstvo Agroodbyt, Pardubice; (Ovoce u SZIF – podle údajů OU; zelenina u SZIF – podle údajů ZUČM.)
Měrné jednotky: Obilniny, řepka, cukrovka, slunečnice, krmiva – Kč/t bez dopravy; Mák, hořčice, chmel – tis. Kč/t; Brambory, zelenina, ovoce – Kč/kg; Mléko: Kč/l; Vejce: Kč/kus nebo Kč/kg; Skot, prasata – Kč/kg živé hmotnosti nebo Kč/kg jatečně upraveného těla za studena; Kuřata: Kč/kg živé hmotnosti nebo celá kuřata v jateční hmotnosti – takzvaná 65% kuřata.
Q, I, A, E, U, R, O, P – označení jakosti; L, M – velikost vajec (prům. L+M – průměr cen vajec velikostí L a M), jen „prům.“ u vajec – průměr cen všech velikostí vajec; (brambory) poz. k. – brambory pozdní konzumní; max. c. – maximální cena; hroz. m. (vinné) – hrozny moštové.
Ceny jsou v Kč bez DPH. Údaje v této i dalších částech jsou zaokrouhlovány. Zdroje některých údajů o cenách: OBHK – in Agroweb; Agroodbyt – in Zemědělec č. 20.
Zkratka v textu: „in“ – z jakého média byla informace, prvotně vzniklá jinde, námi převzata.
Týdenní zprávy
Mléko
„Fungující“ mlékárny v Plzeňském kraji
Mlékárna
Majitelé
Mlékárna Klatovy
Alimpex, Praha
NET Kralovice
Albflor Milchverke, SRN
mlékárna ve Stříbře
Ehrmann, SRN + Alimpex, Praha
Prom-Prodej, Nepomuk
Fynerdale Holdings B.V.
V mlékárně Prom-Prodej s. r. o. Nepomuk získala majoritu společnost Fynerdale Holdings B.V. (Amsterdam). Fynerdale nabyla podíl i v Mlékárně Dvorec s. r. o. se sídlem v Plzni, která ovládá Prom-Podej. Má se jednat o investičního partnera, který má pomoci s investicemi do obnovení výroby kvalitních tvrdých sýrů. Oba předchozí majitelé z ČR zůstávají ve vedení podniku.
Zdroj: ČTK, in PK, 18. 5.
 
Skot
Stavy k 1. 4.
Druh
Mil. ks
Meziroční změna, %
Skot
1,39
-1 %
Skot byl jedinou živočišnou komoditou, kde průměrné CZV v r. 2006 neklesly pod hranici rentability, doplnila k údajům AK.
Zdroj: ČSÚ, in Agroweb, 18. 5.; AK in Agroweb, 18. 5.
 
Prasata
S chovem prasat podle AK letos skončí desítky (až stovky) podniků. V prvním 1/4letí se zpracovalo na jatkách sice více prasat, bylo tomu podle AK ale právě proto, že se začínají likvidovat středně velké chovy. Zvýšení cen krmného obilí a propad cen prasat vydrží jen ti podnikatelé, kteří mají „neinvestováno“ a mají svoje obilí, uvedla AK.
CZV, průměr r. 2006
Komodita
Kč/kg ž. hm
Kč/kg JUT
Meziroční pokles, %
Prasata
31,80
41,20
-2 %
Zdroj: ČTK, in PK, 17. 5.
 
Prasata
Stavy k 1. 4., mil. ks
Druh/ Rok
2006
2007
Prasata
2,84
2,83
Zdroj: ČSÚ, in Agroweb, 18. 5.
 
Drůbež
Stavy k 1. 4.
Druh
Mil. ks
Meziroční změna, %
Drůbež
24,6
-5 %
CZV kuřat roste, překročila 20 Kč/kg. ž. hm. Do Polska je možno vyvážet až za 24 Kč/kg ž. hm., uvedla to AK.
Zdroje: ČSÚ, in Agroweb, 18. 5.; AK, in Agroweb, 18. 5.
 
Ovce
Stavy k 1. 4.
Druh
Tis. ks
Meziroční změna, %
Ovce
170
+14 %
Zdroj: ČSÚ, in Agroweb, 18. 5.
 
Odbytové organizace
MZe vyřadilo 175 jednočlenných odbytových organizací z programu Zakládání skupin výrobců dle osy I. PRV (EAFRD). Odůvodnilo to tím, že se neplní účel daný evropskou legislativou a legislativou ČR. Celkem se ucházely o 140 mil. Kč, tyto peníze jim nebyly a nebudou vyplaceny.
Tento postup podporuje také AK a ZS ČR s tím, že jednočlenné odbytové organizace jdou proti myšlence sdružování zemědělců za účelem odbytu.
Zkratky: PRV – Program rozvoje venkova; EAFRD – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Zdroje: MZe, 18. 5.; Prima; ČT; ČRo; HN
 
Krmiva
Ceny průmyslových výrobců krmných směsí, Kč/t
Kategorie
Únor
Březen
Předvýkrm prasat
4940
4990
Prasata nad 65 kg
4270
4300
Brojleři          
6490
6510
Nosnice        
5100
5070
Zdroj: ČSÚ, in SZIF
 
Ovoce, jablka
Zásoby jablek na začátku května byly v ČR na úrovni průměrné zásoby minulých 5 let.
Ukazatel
Tis. t
Zásoby
7,5
Prodej květen*
10,0
Prodej červen*
7,0
Pozn.: * – odhad
V červnu budou převažovat dovážená jablka, předpokládá se, že zejména z Polska a Itálie.
Současné ceny odpovídají loňským.
Rozpětí CZV, Kč/kg
Komodita
Cena
Jablka
10-16
Zdroj: OU, Agroweb
 
Manažer roku 2006
Výsledky vyhlášené na Žofíně
Nejlepší manažerka v rámci všech odvětví:
Ing. Petra Škopková, MBA
Generální ředitelka
Chovservis, a.s., Hradec Králové
Nejlepší manažer odvětví zemědělství:
Ing. Oldřich Planka
ředitel
ZP Otice, a.s. (okres Opava)
Zdroj: Zemědělec č. 19, dodatečná informace
 
Bioplyn
SZIF nevyhověl žádosti Eastern Sugar o udělení výjimky na nezbourání budov bývalých cukrovarů v Hrochově Týnci, Němčicích a Kojetíně. Společnost Onivon v nich chtěla začít vyrábět bioplyn, v tomto případě tam svůj záměr realizovat nebude.
Zdroj: Agroweb, 18. 5.