Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zneužití dotačního titulu?

25/04/07
smf

ASZ ČR dnes (tj. 23.4.2007) adresovala dopis ministrovi zemědělství s upozorněním na organizované zneužití dotačního titulu Mze „zakládání skupin výrobců“ a požádala jej o urychlené vyvození důsledků. Zdroj: www.asz.cz 
 

Dopis ministrovi – hromadné zneužití dotačního programu zakládání skupin výrobců

ASZ ČR dnes (tj. 23.4.2007) adresovala dopis ministrovi zemědělství s upozorněním na organizované zneužití dotačního titulu Mze "zakládání skupin výrobců" a požádala jej o urychlené vyvození důsledků. Dopis uvádíme v tomto článku.
 
Vážený pan
Mgr. Petr Gandalovič
ministr zemědělství ČR
———————————–
 
Vážený pane ministře,
obracím se na Vás ve věci dotačního programu „Zakládání skupin výrobců“.
Podle našich informací je faktické naplnění a financování tohoto programu ohroženo tím, že mezi „skupiny výrobců“ byly Státním zemědělským intervenčním fondem zařazeny i subjekty, které nikoho nesdružují, ale jsou tvořeny pouze jednou mateřskou právnickou osobou, eventuelně několika vzájemně se prolínajícími firmami. Takovýchto subjektů je do programu zařazeno více než 180.
Podle našeho názoru jde o flagrantní zneužití celého dotačního programu, které navíc nese řadu znaků organizované akce, která by nebyla možná bez součinnosti odpovědných pracovníků Státního zemědělského intervenčního fondu.
 
Žádám Vás tedy, vážený pane ministře, jménem Asociace soukromého zemědělství ČR o bezodkladné přijetí opatření směřujících k nápravě této situace.
Jsme přesvědčeni, že všechny subjekty, které nejsou tvořeny skutečnou skupinou výrobců musí být z programu vyřazeny. Zároveň žádáme, aby byla vyvozena konkrétní personální odpovědnost vůči pracovníkům SZIF, eventuelně Mze, kteří za zařazení takovýchto subjektů do programu nesou odpovědnost.
V Praze dne 23.4.2007
  S přátelským pozdravem
 
Ing.Stanislav Němec
předseda ASZ ČR