Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE 2007

19/04/07
smf

JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS)
PLATBY V RÁMCI MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ (LFA)
PLATBY V RÁMCI OBLASTÍ NATURA 2000 NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ
PODPORA PRO PĚSTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH PLODIN (EP) ODDĚLENÁ PLATBA ZA CUKR (SSP)

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE 2007 – SAPS -LFA-NATURA 2000 – ENERGETICKÉ PLODIY – CUKR