Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Předpověď chovu prasat a produkce vepřového masa v EU na rok 2007

02/04/07
smf

Produkce vepřového masa v EU-25 se v roce 2007 zvýší asi o čtvrt procenta, spotřeba poněkud klesne, zvýší se export. Pět špičkových produkčních zemí vyrábí 65 % celkové produkce EU-25. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Předpověď chovu prasat a produkce vepřového masa v EU na rok 2007

Produkce vepřového masa v EU-25 se v roce 2007 zvýší asi o čtvrt procenta, spotřeba poněkud klesne, zvýší se export. Pět špičkových produkčních zemí vyrábí 65 % celkové produkce EU-25. Na mezinárodních trzích čeká vývozce EU ostřejší konkurence.
Chov prasat
Podle předpovědi USDA Foreign Agricultural Service se produkce prasat v EU-25 zvýší v roce 2007 o 0,25 % v důsledku vyšší plodnosti prasnic. V Německu chovatelé prasat využili povolení pro výstavbu vepřínů, takže v roce 2006 se začalo s jejich intenzivní výstavbou a v letošním roce už budou některé z nich uvedeny do provozu. Kromě toho řada dřívějších chovatelů skotu v Německu přechází po odbourání prémií za skot k chovu prasat. V Beneluxu a Dánsku se předpokládá další zvýšení stavů selat pro export, zatímco v Itálii a Velké Británii se počítá se zvýšením chovu prasat na porážku. V Dánsku a zemích Beneluxu chov jatečných prasat stagnuje, protože jsou nutná povolení pro novou výstavbu vepřínů s ohledem na ochranu prostředí. Očekává se, že počet prasat poněkud klesne ve Francii, Španělsku a Polsku v důsledku zvýšených nákladů na krmiva a tedy zhoršení rentability. EU bude dále zvyšovat exporty živých prasat do balkánských států a do Ruska. Porážky prasat v EU se dle prognózy USDA zvýší o čtvrt procenta, hlavně v Německu, Itálii, Velké Británii a Česku. Naproti tomu v zemích Beneluxu, Francii, Švédsku a Maďarsku budu porážky dále klesat.
Podle současných prognóz se v celé EU-25 bude počet prasat zvyšovat až na konci roku 2007.

Produkce vepřového masa
Produkce vepřového masa v EU-25 se v roce 2007 zvýší ve srovnání s předchozím rokem podle současné prognózy USDA o čtvrt procenta. S nejvýraznějším růstem se počítá ve Velké Británii, protože odvětví prasat v této zemi se už zotavuje z problémů, které se vyskytovaly v souvislosti s uhynutím selat po odstavu, tzv. syndromem PMWS (Post-Weaning Multisystemic Wasting Syndrome) v minulých letech.
Export vepřového masa v  roce 2007 dále poroste. Zvýší se vývozy masa hlavně do Rumunska, ale v tomto případě se vývoz ještě kalkuluje jako export mimo EU-25, i když Rumunsko je už od 1. ledna 2007 členem EU. Nečeká se, že by došlo k růstu exportu vepřového masa do Japonska, protože na japonském trhu se zvýšila konkurence ze strany vývozců z Kanady a USA. Japonsko reagovalo na objevení klasického moru prasat z 18. ledna t.r. v Maďarsku zákazem dovozu vepřového masa z této země.
Spotřeba vepřového masa v EU-25 se v roce 2007 nebude vcelku zvyšovat, protože růst spotřeby v některých členských státech bude vyrovnávat pokles spotřeby v Řecku a Itálii, kde se spotřebitelé opět vrátí k vyšší poptávce po drůbežím mase po uklidnění paniky související s ptačí chřipkou.
Ceny vepřového masa se podle současné předpovědi opět v roce 2007 zvýší, ale nedosáhnou nejvyšší úrovně z roku 2006.
Export masa do Rumunska činil v minulých letech asi 200 000 t, v roce 2007 se předpokládá zvýšení o 50 000 t. Důvodem tohoto růstu je očekávaný pokles dovozu této země z Kanady a USA kvůli zvýšeným dovozním tarifům v důsledku připojení Rumunska k EU od ledna 2007. Oba nové členské státy mohou od roku 2007 využívat sazby tarifních kvót EU pro vepřové maso, ale to však na trh EU s vepřovým masem nebude mít podstatný vliv.


Bilance odvětví vepřového masa v EU-25
 
2005
2006
2007  *)
Porážky, 1000 kusů
238 943
243 000
243 600
Počáteční zásoby masa, 1000 t
0
0
0
Produkce, 1000 t
21 101
21 400
21 450
Importy, 1000 t
21
25
20
Celková nabídka, 1000 t
21 122
21 425
21 470
Exporty mimo EU-25, 1000 t
1 354
1 410
1 470
Celková domácí spotřeba, 1000 t
19 768
20 015
20 000
Konečné zásoby, 1000 t
0
0
0
Poznámky: „Konečné zásoby“ se vztahují pouze k intervenčním zásobám; komerční zásoby jsou zahrnuty v kategorii „Celková domácí spotřeba“.
Pramen: Statistický úřad EU
Produkce, spotřeba a export vepřového masa v pěti špičkových státech EU-25
 
2005
2006
             2007 **)
Produkce vepřového masa, 1000 t
 
 
 
Německo
4 499
4 680
4 710
Španělsko
3 164
3 200
3 220
Benelux
2 312
2 300
2 295
Francie
2 018
2 005
1 985
Polsko *)
1 680
1 790
1 800
Spotřeba vepřového masa, 1000 t
 
 
 
Německo
4 514
2 480
2 500
Španělsko
2 580
2 480
2 500
Itálie
2 425
2 521
2 489
Francie
1 858
1 856
1 836
Polsko
1 648
1 671
1 681
Export vepřového masa, 1000 t
 
 
 
Dánsko
546
540
560
Německo
112
125
135
Francie
118
125
130
Benelux
106
125
125
Polsko
107
110
110
*) Polsko předstihlo Dánsko poměrně malým množství produkce    **) prognóza
 

Vydáno : 29.3. 2007 ; Autor : Dr. Jena Javůrková , CSc.

http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200702/146280073.pdf