Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Po čertech dobře nastavený systém aneb SZIF v první lize byrokracie

13/04/07
smf

O technických a administrativních problémech s vyřizováním dotací a o neustále rostoucí byrokracii pro zemědělce . Autor: ing. Jaroslav Šebek, zdroj: www.asz.cz
 

Po čertech dobře nastavený systém aneb SZIF v první lize byrokracie

dvůr statku

O technických a administrativních problémech s vyřizováním dotací a o neustále rostoucí byrokracii pro zemědělce bylo na těchto stránkách sepsáno mnohé. Jeden z řady konkrétních příkladů dopadu úřednické činnosti přinesl do kanceláře ASZ soukromý zemědělec pan Antonín Straka z okresu Žďár nad Sázavou. Směsice byrokracie a úřednické hlouposti, se kterou se tento zemědělec potkal při vyřizování agendy programu Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ), v jeho případě již skutečně překročila hranice zdravého rozumu.
Pan Straka se ve svých téměř šedesáti letech rozhodl využít programu PUZČ a zapojit tak do rodinného hospodaření svého syna. Aby pan Straka vyhověl všem podmínkám, převedl farmu a samozřejmě všechny pozemky, na kterých dosud hospodařil, na svého syna. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na konci roku 2005 rozhodl, že pan Straka zdolal nástrahy složité administrace, splnil všechny podmínky potřebné pro zařazení do programu a přiklepl mu finanční podporu pro rok 2006.
V lednu 2006 dostal pan Straka junior pozvání od Zemědělské agentury Žďár nad Sázavou k mimořádné aktualizaci v Evidenci půdních bloků (LPIS). V rámci této aktualizace došlo ke změně výměry pozemků a v důsledku kolapsu počítačové sítě také k vyřazení jednoho půdního bloku o výměře 0,5 ha. Proto bylo zažádáno o jeho úpravu na ohlášení uživatele pozemku a u tohoto pozemku byla mimořádnou aktualizací výměra snížena o 0,03 ha. Pana Straku samozřejmě zajímalo, jestli nemá mimořádná aktualizace vliv na poskytování dotací včetně PUZČ a byl ujištěn, že nemá.
Pro letošní rok podal pan Straka senior podle smluvních podmínek se SZIF v lednu opět žádost o dotaci z PUZČ a když ani do konce března nedostal žádné vyrozumění, sám se informoval na Regionálním odboru SZIF v Brně a následně na centrále SZIF v Praze. Tam se dozvěděl, že došlo k zastavení jeho žádosti o dotaci z důvodu snížení výměry pozemku v rámci uvedené mimořádné aktualizace LPIS o – slovy tři setiny hektaru.
Pan Straka senior tedy kvůli úřednické chybě SZIF neobdržel dotaci, na kterou má nárok a ocitl se tak bez finančních prostředků. Úřad se jej o této „maličkosti“ ani neobtěžoval oficiálně informovat. Systém administrace PUZČ, který se připravoval více než rok a který stál daňové poplatníky přes 30 miliónů korun tak v tomto případě předčil všechna očekávání. Nyní je konečně jasné, proč byl připravován tak dlouho a složitě – nejen, aby zabraňoval neoprávněným žádostem, ale asi aby dokázal zabránit i vyplacení dotace již schválené.
A co s panem Strakou? Na „vejminek“ s ním a bez podpory, zato s potvrzeným rozhodnutím o zařazení do dotačního titulu PUZČ v ruce, aby mohl v klidu přemítat nad tím, jak stát plní své sliby. Hlavní je, že je vše podle platné metodiky. Český úřední šiml si tak může opět gratulovat, potvrdil, že na evropském hřišti právem hraje první ligu.
Asociace soukromého zemědělství ČR o tomto těžko uvěřitelném případu dopisem informovala ministra zemědělství Petra Gandaloviče a požádala jej o prošetření.
 
Ing. Jaroslav Šebek,tajemník  ASZ ČR

Zařazeno v ASZ ČR, Zemědělství