Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

O přípravě programů pro čerpání evropských fondů v letech 2007 – 2013

03/04/07
smf

V pátek 30. března 2007 se v sídle Pardubického kraje v Pardubicích uskutečnilo 12. jednání Komise pro regionální rozvoj Asociace krajů ČR. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 
 

O přípravě programů pro čerpání evropských fondů v letech 2007 – 2013
(30.3.2007)

V pátek 30. března 2007 se v sídle Pardubického kraje v Pardubicích uskutečnilo 12. jednání Komise pro regionální rozvoj Asociace krajů ČR. Jednání se zúčastnili náměstkové hejtmanů a radní, kteří zodpovídají za regionální rozvoj a evropské fondy v jednotlivých krajích. Pod předsednictvím vicehejtmana Pardubického kraje Romana Línka projednávala komise aktuální otázky přípravy programů pro čerpání evropských fondů v období 2007 – 2013.
„Vzhledem k tomu, že vrcholí období vyjednáními programů s evropskou komisí, byla jedním z hlavních bodů jednání otázka vyjednávacích týmů ať již národní úrovně tzv. Národního strategického referenčního rámce, nebo úrovně jednotlivých regionálních programů. Z dalších bodů jednání je možné uvést například dořešení hranice mezi regionálními operačními programy a programem zaměřeným na rozvoj venkova, řešení urbánní problematiky nebo zapojení krajů při vytváření kontaktních míst pro evropské fondy v jednotlivých krajích.“
Další jednání komise proběhne 11. června ve Středočeském kraji.