Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministr Gandalovič jednal s představiteli Svazu marginálních oblastí

20/04/07
smf

O otázce případné úpravy dotace na zatravněné pozemky v ekologickém zemědělství pro příští období a možnostech hospodaření v méně příznivých oblastech dnes hovořil ministr zemědělství Petr Gandalovič s představiteli Svazu marginálních oblastí. zdroj: www.mze.cz
 

Praha, 19. dubna 2007

 
 Ministr Gandalovič jednal s představiteli Svazu marginálních oblastí
 
O otázce případné úpravy dotace na zatravněné pozemky v ekologickém zemědělství pro příští období a možnostech hospodaření v méně příznivých oblastech dnes hovořil ministr zemědělství Petr Gandalovič s představiteli Svazu marginálních oblastí. Pokračoval tak v diskusi nad konkrétními otázkami, se kterými se ministr setkal při návštěvě ekofarem v podhorských a horských oblastech, kam na pozvání svazu zavítal minulý pátek.
 
 „Bylo pro mě důležité posoudit některé problémy přímo v terénu. Samozřejmě můžeme dále diskutovat o tom, jaké podpory a v jaké výši mohou ekologické farmy využít. Novinkou je výrazně vyšší bodové zvýhodnění projektů pro ekologické zemědělce a výrobce biopotravin u investičních dotací v Programu rozvoje venkova,“ uvedl ministr Petr Gandalovič.
 
 „Pokud jde o sazbu na louky a pastviny v ekologickém režimu, pro letošní rok činí 71 eur na hektar, jak to v příslušném nařízení schválila vláda,“ připomněl ministr. Otázce případné úpravy této sazby musí podle něho předcházet analýza různých variant. „I nadále můžeme zůstat u jedné sazby, nebo ji rozdělit například podle intenzity zatížení dobytčími jednotkami, či rozlišit podle toho, zda jde o čistě nebo částečně ekologickou farmu. Tyto různé pohledy je třeba posoudit,“ řekl ministr Gandalovič.
 
V méně příznivých podmínkách by se mělo vedle ekologického zemědělství rozvíjet také energetické zemědělství. I v této souvislosti bude podle ministra vhodné porovnat nastavení podpor na udržování travních porostů a pro pěstování biomasy.
 
O podpory na tzv. agroenvironmentální opatření, mezi něž patří ekologické zemědělství, je možné žádat do 15. května.
 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe