Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

VÝZVA  českých zemědělců a potravinářů

27/03/07
smf

Výzva českých zemědělců a potravinářů z hraničního přechodu Dolní Dvořiště. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Výzva českých zemědělců a potravinářů z hraničního přechodu Dolní Dvořiště, 26. března 2007

Určeno:   ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
     předseda Poslanecké sněmovny PČR Miloslav Vlček
     předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka
Dnes 26. března 2007 jsme se sešli v počtu asi 300 reprezentantů z celé ČR s traktory a nákladními auty zde na hraničním přechodu v Dolním Dvořišti,
abychom pokojným a nenásilným způsobem vyjádřili důrazný protest vůči zničujícím dumpingovým dovozům potravin, které výrazně poškozují české zemědělce a české potravináře.
Děje se tak už velmi dlouho a Vámi, či Vašimi předchůdci řízené instituce k tomu přihlížejí, aniž by projevily vůli nám pomoct a narůstající problémy řešit a neberou v potaz naše letité apely a varování. Do této doby se nic nestalo v oblasti legislativy, zdaleka nejsou využívány možnosti státních kontrolních institucí, v hluboké nečinnosti je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud snad stát využívá svých sankčních možností, pak je to zpravidla proti nám prvovýrobcům a zpracovatelům, přičemž nekorektní praktiky obchodních řetězců se rozrostly do obludných rozměrů a jsou brány jako dané status qo. 
Daný stav pokládáme za nadále neudržitelný a je třeba přistoupit k okamžitému řešení. Svoje požadavky jsme zformulovali do následujících bodů a vyzýváme vás, abyste se jimi bezodkladně zabývali:
• Vyzýváme Vás, abyste iniciovali přijetí legislativní normy, novely zákona o hospodářské soutěži, ve které by byla definovaná ekonomická dominance, respektive ekonomická závislost a podnákladová cena, která by pomohla navodit korektní a spravedlivé vztahy v potravinové vertikále zemědělec – zpracovatel – obchod – spotřebitel
• Vyzýváme Vás, abyste aktivizací kontrolních orgánů zabezpečili ochranu spotřebitele před nekvalitními potravinami z dovozu, zejména před nepravdivou deklarací (přebalování dovezených potravin). Nízká cena zpravidla neznamená vysokou kvalitu.
• Vyzýváme Vás, abyste se zasadili o odstranění diskriminace českých dodavatelů do obchodních řetězců, aby tito měli stejné podmínky jako dodavatelé zahraniční
• Vyzýváme Vás, abyste se nestyděli veřejně podpořit české zemědělce, české zpracovatele a české potraviny
• Žádáme Mze, aby podpořilo české zemědělce
Sdělujeme, že naše trpělivost je u konce a žádáme Vás, abyste se shora uvedenými problémy neprodleně zabývali a začali je řešit. V opačném případě nás dostanete do situace, kdy budeme nuceni přestat brát ohledy a přistoupíme k organizování akcí jiného druhu. Podobných, k jakým čas od času přistupují naši kolegové v zahraničí.
Neberte prosím tato slova jako nátlak a vyhrožování, ale konstatování a sdělení českých zemědělců a potravinářů, kteří už nemají kam ustupovat a kteří přes veškerou snahu nenacházejí  pochopení, respektive se doposud nedočkali pomoci a řešení narůstající krizové situace.
Závěrem Vás žádáme, abyste se k této výzvě oficiálně vyjádřili, nejlépe do nadcházejícího XIV. sněmu Agrární komory, který se koná 29. března 2007 a bude tuto výzvu projednávat.
Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR
Ing. Zdeněk Koubek, předseda ČMSZP
Ing. Miroslav Jirovský předseda ZS ČR
Ing. Jaroslav Hajda, CSc., předseda SCHP
Ing. Pavel Krejčík, CSc., ředitel Centroodbyt
Ing. Zdeněk Stávek, gen. ředitel Agropork
Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM