Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyhláška č. 36/2007 Sb.

02/03/07
smf

Vyhláška č. 36/2007 Sb. ze dne 20. února 2007 o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 36/2007 Sb. o opatřeních pro tlumení aviární influenzy