Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Statistika věda je

23/03/07
smf

Komentář ke zjištěným statistickým údajům  ČSÚ týkajících se počtu podnikatelských subjektů v zemědělství v Pardubickém kraji. Autor: ing. Smítal

Asi pře 14 dny byl uveřejněn na portálu www.agroweb.cz článek k počtu osob podnikajících v zemědělství v Pardubickém kraji na téma:
 
„Farmářů v Pardubickém kraji ubylo

V letech 2003 až 2005 v Pardubickém kraji ubyla téměř třetina farmářů. Pokles se týká zvláště fyzických osob podnikajících v zemědělství, počet právnických osob mírně stoupl. Vyplývá to z výsledků průzkumu Českého statistického úřadu (ČSÚ).

V roce 2003 v Pardubickém kraji hospodařilo 3563 subjektů, o dva roky později jich bylo 2399, což znamená pokles o 32,7 procenta. Tento pokles byl podle Martiny Myškové z pardubické pobočky ČSÚ způsoben zvláště úbytkem počtu fyzických osob podnikajících v zemědělství o 34,5 procenta. Naopak počet právnických osob v tomto období vzrostl o 4,1 procenta. Celková výměra zemědělské půdy v regionu se za dva roky snížila z 238.605 hektarů na 226.856 hektarů, tedy na 95,1 procenta stavu v roce 2003. Průměrná výměra na jeden subjekt tak stoupla o 41,2 procenta, zvětšily se farmy vlastněné fyzickými osobami, výměra velkých zemědělských podniků se o téměř sedm procent snížila“

Komentář k uvedeným statistickým údajům týkajících se počtu podnikatelských subjektů v zemědělství v Pardubickém kraji:
    Z veřejně přístupných údajů SZIF o výši přímé platby na obhospodařovanou plochu zemědělské půdy dle jednotlivých subjektů rozdělených na PO a FO i okresy se dá jednoduchým propočtem při známé pevné částce dotace na 1 ha (v roce 2005 to bylo 2110, 70 Kč na 1 ha zemědělské půdy) poměrně přesně zjistit počet žadatelů i jejich celková obhospodařovaná výměra zemědělské půdy. Jsou zde uvedeni jednotliví žadatelé od 1 ha výše. Ten, kdo podniká v zemědělství, z 99 % žádá o platbu SAPS.
 
Údaje z roku 2005:
    Na území PK obhospodařovalo 153 právnických osob 179 377 ha zemědělské půdy ( průměrná výměra činila 1172,3 ha ) a celkem 1005 fyzických osob 49 849 ha zemědělské půdy (průměrná výměra činila 49,6 ha).
 Závěr:
    Celkem tedy hospodařilo na území Pardubického kraje v roce 2005 1158 podnikatelských subjektů  (žadatelů o přímou platbu SAPS) na celkové výměře 229 236 ha zemědělské půdy dle evidence v LPIS.  Ve srovnání s údaji statistického úřadu je srovnatelná pouze ČSÚ zjištěná výměra zemědělské půdy (226 856 ha). Rozdíl v počtu subjektů, které zjistil ČSÚ tj. 2399 subjektů při téměř stejné či lépe řečeno nižší výměře zjištěné ČSÚ a počtem subjektů zjištěných výpočtem dle přímých plateb SAPS evidovaných SZIF je více než dvojnásobný !
    Dovoluji si tvrdit, že podnikatelských subjektů v zemědělství v Pardubickém kraji s výměrou obhospodařované půdy nad 1 ha není více než  1200 –1250, tedy asi polovina toho co uvádí ČSÚ.
 
 
 
Autor komentáře: ing. Smítal