Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Projev presidenta AK Ing. Jana Veleby

28/03/07
smf

Projev presidenta AK Ing. Jana Veleby 26.3. na hraničním přechodu Dolní Dvořiště při protestním setkání zástupců českých zemědělců.

Dolní Dvořiště 26.3.2007

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Chtělo by se mně zvolat – už jsme tady. Už jsme tady, ze všech koutů naší vlasti, zde v Dolním Dvořišti na jižní hranici republiky.
Jsme na hranici, na které jsme ani tady, ani nikde jinde v takovémto počtu a při takovéto příležitosti nikdy nebyli.
Ještě nikdy ale nebyla situace taková, jako je nyní. Děje se to, že začínáme být zbyteční ve vlastní zemi.
Děje se to, že obchodní řetězce přestávají kupovat české potraviny a nahrazují je dovozem ze zahraničí. Vlajkovou lodí této bezostyšné a pohrdavé politiky vůči nám, českým zemědělcům a potravinářům je obchodní řetězec INTERSPAR. 1. března ukončil nákupy hovězího a vepřového masa v Česku a polovinu ze svých 24 hypermarketů zásobuje masem z Rakouska. Proto jsme zde na rakouské hranici.
Chci tady zcela jednoznačně sdělit – naše trpělivost je vážený pane generální řediteli Hruško u konce.
Přestaňte nás urážet báchorkami, že v ČR není kvalitní maso. Odpovězte českému spotřebiteli, jakou že to zázračnou kvalitu má vaše laciné hovězí maso.
Odpovězte na otázku, kde končí české krávy, které v takovém množství nakupují v česku rakouští obchodníci a masokombináty.
A konečně odpovězte na otázku, jestli má souvislost zvýšená poptávka z Rakouska po těchto kravách se zahájením zásobování hovězím masem vašich obchodů v Česku z Rakouska.
Žádám odpovědi na tyto otázky, nic víc, nic míň.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
nestojíme zde na rakouské hranici jenom kvůli dovozům masa. Situace je daleko vážnější. Masivní dovozy potravin všeho druhu nahrazují ve stále větším objemu naši produkci a rozměr českého zemědělství se rok od roku snižuje. Snižují se příjmy z výroby, zvyšují se dotace. Nové programy, které by nahradily naše výpadky nejsou na rozdíl od většiny zemí EU, USA a třeba takové Brazílie startovány. Politici nemají zájem nám pomoct, utápějí se ve svých aférách a boji jeden proti druhému. Vláda odložila o další půlrok řešení biopaliv, když například v sousedním Německu je letos zákonná povinnost přimíchávat 7% objemu. Podobně jde Polsko. Mají zaseto více ozimé řepky, mají zákon, který umožňuje přimíchávat řepkový metylester do nafty v množství 100 l na hektar s daňovým zvýhodněním. I v ČR je zaseto více řepky v dobré víře, že budeme mít obdobné možnosti. Nejenže je mít nebudeme, vláda si dala dalšího půl roku na zkoumání jak na to, ale je otázka, jak bude fungovat Setuza. Jinými slovy – nebude zlevněna nafta pro vlastní spotřebu, ale bude zlevněna farmářská cena ozimé řepky.
Mohu hovořit o dalších klíčových věcech – o půdě pro cizince, o rekonstrukci orgánů PGRLF, o zpožďujícím se programu EAFRD atd.
Jinými slovy –dnes už vůbec nejde jenom o prasata či hovězí. Začíná jít vážení kolegové o všechno. Na příkladu prasat ale můžeme dokumentovat, kam až mohou jednotlivé obory českého zemědělství dospět.
Touto demonstrací chceme upozornit české politiky, státní administrativu a české občany, že máme velký problém a že potřebujeme pomoc. Chceme ale také sdělit, že naše požadavky vyjadřujeme kultivovaně, upustili jsme od zablokování komunikace, i když jsme to mohli udělat a byli jsme na to připraveni. Vím, že by nám většina občanů ČR fandila, protože se jim zajídají nesmyslné četné blokády hrstky protitemelínských aktivistů za bezmocného přihlížení českých a rakouských úřadů. My jsme ale jiní. Vyhověli jsme žádosti pana ministra Gandaloviče. Chceme věřit, že první významné jednání u kulatého stolu se zástupci OŘ, které se uskutečnilo v minulém týdnu vyústí v konkrétní kroky a opatření. Mýlí se ten, kdo  bere zmírnění dnešní akce jako naši slabost. Už zítra pořádáme další tiskovou konferenci, na které předáme novinářům závažná fakta týkající se kvality prodávaného masa.
Chci zde jasně a srozumitelně sdělit, že pokud půjde současný vývoj dál, pokud budou dál dumpingové dovozy devastovat naše stáda a naši ekonomiku, že akce dnešního typu je první a poslední. Ty následující by byly úplně jiné.
Závěrem vyzývám české politiky, aby vzali naši situaci vážně.
Ptám se vás, čeští politici – proč nepodpoříte veřejně české potraviny, české zpracovatele a české zemědělce? Co je na tom tak těžkého? Jsme snad méněcenní, nebo jsme něčím nakažení, že se za nás stydíte? Nebo budete podporovat rakouské maso, či snad polské?
Žádám české občany – nakupujte v obchodech, kde vám prodají kvalitní české potraviny, u kterých snadno v případě potřeby dohledáte údaje až po stáj a pole. Když to uděláte, tak pomůžete nám zemědělcům, potravinářům a sami sobě. Chci z tohoto místa ocenit například přístup řetězců Globus a Billa, ve kterých dostanete jenom kvalitní české hovězí a vepřové maso.
Za každým kilem tohoto masa, litrem mléka, pecnem chleba je kus obdělané krajiny a zaměstnaný člověk na venkově. České krajiny, český člověk.
Úplně závěrem mně dovolte citovat úsloví o starém Římě:
Svaté město Řím padlo, přestože každý konal svou povinnost.
Svaté město Řím padlo proto, že každý konal jen svou povinnost.
Tím, že tu dnes stojíme, konáme něco víc než jen svou povinnost. A bude-li třeba, budeme konat dál a víc, tak, abychom se ubránili.
Jan Veleba