Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela Nařízení vlády č. 245/2004 Sb.

02/03/07
smf

Nařízení vlády č. 245/2004 Sb. ze dne 21. dubna 2004 o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb. a nařízení vlády č. 33/2007 Sb.